MERE HIGIJENE RUКU U PREHRAMBENOJ INDUSTRIJI

Ilustracija: sušeno meso, foto: Goran Đaković
meso, foto: Goran Đaković

Da bi se osigurala dobra higijena ruku, treba upozoriti na sledeća pravila:
– Nakit za prste ili ruke (uključujući i ručni sat) mora se skinuti pre početka rada jer drugačije ne bi moglo pravilno oprati i dezinfikovati ruke; ostaci sapuna i dezinficijensa mogu zaostati ispod nakita i mogu imati štetne posledice za kožu.
– Nokti na rukama moraju biti kratki i negovani. Nokte treba polukružno i kratko podsecati najmanje jednom nedeljno, jer se nečistoća, mikroorganizmi kao i jaja parazita najčešće nalaze ispod njih i oko zanoktica. Pogrešno je seći zanoktice makazama, jer to izaziva često gnojna zapaljenja. Zanoktice treba potiskivati zaobljenim predmetima, naročito posle pranja u toploj vodi.
– Nokti na rukama ne smeju biti duži od vrhova prstiju i moraju biti sečeni polukružno. Dugi nokti na rukama mogu poslužiti kao mesto zadržavanja prljavštine i bakterija, mogu smetati u radu i oštetiti rukavice.
– Veštački nokti apsolutno nisu dozvoljeni budući da se mogu odlepiti i bakterije se skupljaju ispod njih.
– Lak za nokte takođe nije dopušten jer se lako može oljuštiti i kontaminirati hranu.
Prvi princip za mere održavanja ruku je sprečavanje njihove kontaminacije!!!
Mere kojima se može sprečiti kontaminacija ruku su sledeće:
– Dobra priprema za rad. Ako je na radnom mestu sve pri ruci, kasnije neće biti potrebe trčati unaokolo u potrazi za raznim potrebnim stvarima.
– Izbegavati dodir rukama. Na primer, koristiti raspršivače za slavinu, dozatore za sapun i dezinficijense sa polugom na dodir laktom, višestruke utikače, brave za vrata bez dodirivanja itd.
– Sigurno odlaganje. Pri ruci mora biti odgovarajući pribor za otpad i stvari koje više nisu potrebne. Treba koristiti kontejnere za odlaganje otpada koji omogućavaju odlaganje bez dodirivanja kao i kontejnere otporne na oštećenja za šiljate i oštre predmete.
– Nošenje rukavica.

Кontaminacija ruku može se sprečiti korišćenjem rukavica!!!

Rukavice treba nositi kada postoje povrede na rukama ili podlakticama!!!
Rukavice ne pružaju 100% zaštitu!!!

Povezano

Iz ove kategorije