Stvaranje zajedničih hibrida kukuruza

Ilustracija: kukuruz, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: kukuruz, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

U narednom periodu stručnjaci Instituta za ratarstvo i povrtarstvo će sa kolegama sa Poljoprivrednog instituta iz Banja Luke intenzivno raditi na proizvodnji kvalitetnog semena čime bi ostvarili samodovoljnost u proizvodnji semena a samim tim i osigurali prehrambenu stabilnost u Republici Srpskoj.

Predsenica UO Instituta za ratarstvo i povrtarstvo Dragana Latković kaže da im je cilj da se površine pod semenskom proizvodnjom u Republici Srpskoj povećaju, to je komercijalni deo priče, a drugi je naučni jer žele da sa kolegama razvijaju zajedničke hibride kukuruza, zajedničke sorte soje i krmnog bilja.

Direktor Poljoprivrednog instituta u Banja Luci Vojislav Trkulja nada se da bi prve rezultate imali u oplemenjivanju kukuruza i stvaranju zajedničkog hibrida.

On je rekao da Institut za ratarstvo i povrtarstvo ima sjajne hibride i da u narednom periodu očekuju još uspešniju saradnju sa dobrim finansijskim rezultatima.

Kukuruz u strukturi setve u Republici Srpskoj učestvuje sa 40 odsto.

Na panelima na Savetovanju agronoma na Zlatiboru govoreno je i o značaju divezifikacije poljoprivredne proizvodnje, održivom korišćenju poljoprivrednog zemljišta kao i o poboljšanju kvaliteta konzervisane stočne hrane.

Povezano

Iz ove kategorije