Februar u pčelinjaku

Ilustracija: pčelinjak Gojka Pejčinovica, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: pčelinjak Gojka Pejčinovica, foto: Domaćinska kuća

Februar je mesec kada se javljaju prvi vesnici proleća,  prve visibabe, leska i maslačak. Pčele su se mogle videti u velikom broju na leski kako marljivo sakupljaju polen, takođe i na maslačku.

Pčele su u zimskom klubetu sa dosta legla. Kada god se ukazivalo toplije vreme one su izlazile, posećivale cvetnice, unosile polen.

Unutar košnice postaju aktivnije, otvaraju medne poklopce po sredini gnezda, razmeštaju med, oslobađaju ćelije, poliraju ih i pripremaju matici za polaganje jaja. Sve se to događalo u januaru.

Ako u gnezdu nema jaja, a pčele su uznemirene kada stoje na satovima sa podignutim trbuščićima i trepere krilima, ispustajući specifičan „tužan“ zvuk, to je siguran znak da je pčelinje društvo bez matice, tj. da je osirotelo. Osirotelim pčelinjim društvima, kao i pčelinjim društvima sa maticom trutušom ili sa starom, iznurenom maticom sa paralizovanim nogama ili sa iskrzanim krilima, treba odmah dati oplođene rezervne matice, koje su odgojene prošle godine i zazimljene u nukleusima koje se u LR košnici postavljaju iznad normalnog društva pregrađene snelgrovom pregradom.

Svi oni koji su svoje košnice pripremili za zimu sa dosta proteinskoenergetske hrane neće imati nikakvih problema u vezi izimljavanja, a ko je imao malo hrane morao je da dodaje, ramove sa medom preko satonoša ili čarapu sa kristalisanim medom i zadnja solucija pogače.

Ako primeti da je klube otišlo sasvim u stranu košnice, dobro je da sa te strane stavi bar jedan ram sa medom, koga verovatno ima na drugoj strani košnice i zatim da postavi ostatak ramova na kojima su pčele, u rasporedu kakav je bio. To važi za slučaj da je stanje na tim ramovima relativno normalno – da ima pčela, meda, prostora za leglo… eventualno može se videti i leglo ako je započeto negovanje. Ukoliko nije takav slučaj a temperature su preko 12-13 stepeni, ako se u klubetu nađe neki loš ram, na primer bez hrane, loše saće, takav ram se može pomeriti na stranu, iza rama sa medom, iako na tom ramu možda ima i pčela. Znaći klube se može i rasturiti ako se proceni da su temperature takve da pčele mogu da se vrate na prostor gde je glavnina klubeta. Nekada je praktičnije da se pri takvim temperaturama pčele jednostavno stresu na satonoše, a ram postavi negde na stranu.

Krajem meseca, ako nastupe značajnija otopljenja, može se raditi ponovni pregled a ukoliko bude hladno, to se ostavlja za mart. Cilj tog pregleda bi bio da se utvrdi da li je u društvima počelo negovanje novog legla, da li imaju matice i hranu. Tom prilikom savetuje se da se uradi sužavanje pčelinjeg gnezda, znači da se iz sredine gnezda izvade prazni ramovi i da se ostavi obično samo 3 rama na kojima je počelo ili će da se proširi leglo, a odmah do njih staviti ramove sa dosta meda i polena sa obe strane, koji će praktično privremeno da blokiraju klube. Kod društava koja tada imaju 6 ili više ulica pčela u sredini se eventualno može ostaviti i 4 rama, ali i na njima je potrebno da bude nešto meda, a sa obe strane postaviti ramove sa mnogo meda. Ako i nema punih ramova sa medom, onda se daju i oni nepuni, ali se preokreću tako da do klubeta sa pčelama bude strana sa puno meda.

Povezano

Iz ove kategorije