Koja boja malč folije je najbolja

Boja malč folije utiče na temperaturu ispod i iznad malča kroz apsorpciju, prenos i odbijanje sunčeve energije, takođe utiče i na mikrosredinu koja okružuje biljke. Što je kontakt između malča i zemljišta bolji, to je efikasnija i njegova osobina zagrevanja.

U industrijskoj proizvodnji povrća se najčešće koristi crni plastični malč, koji veoma dobro suzbija korov. Kao crno telo koje upija, ova plastika upija veliki deo sunčeve radijacije, uključujući i vidljivu, infracrvenu i ultraljubičastu svetlost. Prenos toplotne energije u zemljište je optimalan ukoliko malč maksimalno prianja uz zemljište. Temperatura zemljišta prekrivenog crnom plastikom tokom dana može da bude i za 30C viša na dubini od 5 cm, i za 1,70C viša na dubini od 10 cm, nego nepokriveno zemljište na istim dubinama. Ispod providnog plastičnog malča, temperature zemljišta u toku dana mogu biti za 4,5 0C do 80C više na dubini od 5 cm i za 3,30C više na dubini od 10 cm, nego na nepokrivenom zemljištu na istim dubinama i to zahvaljujući većem prenosu sunčeve radijacije (85 do 95%).

Providna plastika upija veoma malo sunčeve radijacije. Vodene kapi, koje se kondenzuju na unutrašnjoj strani providnog plastičnog malča, upijaju sunčevu svetlost (kratkotalasno zračenje), ali sprečavaju izlazak dugotalasnog infracrvenog zračenja (toplota). Ova toplota, koju emituje nepokriveno (golo) zemljište, gubi se u atmosferi. Međutim, zbog sunčevog zračenja koje prodire u zemljište, ispod providnog plastičnog malča se može pojaviti korov ukoliko pre toga nisu primenjeni herbicidi ili fumiganti. Da ne bi došlo do pojave bolesti biljaka koje se prenose preko zemljišta i da bi se suzbio korov, u nekim krajevima se primenjuje solarizacija i dezinfekcija zemljišta. Da bi se postigla dovoljno visoka temperatura za solarizaciju, zemljište mora ostati pokriveno nekoliko nedelja tokom najtoplijeg dela leta.

Ukoliko je zemljište dobro natopljeno vlagom, to će omogućiti bolji prenos toplote u zemljištni profil. Sa belog plastičnog malča svetlost se odbija nazad u atmosferu ili u habitus biljke, zbog čega je temperatura zemljišta malo niža do 10 C na dubini od 2,5 cm. Beli plastični malč se može upotrebiti za sadnju u toku leta kada bi snižena temperatura zemljišta bila delotvorna. Svetlo koje se odbija sa belog malča u habitus biljaka, takođe se može upotrebiti i za kulture koje se gaje u stakleniku gde nema dovoljno svetlosti. Refleksivni srebrni ili aluminijumski malčevi takođe utiču na sniženje temperature zemljišta. Oni odbijaju vaši koje ponekad mogu biti prenosioci različitih viroza. Primena crvenog plastičnog malča se odrazila na povećanje prinosa paradajza i njegov kvalitet kao i na smanjenje intenziteta pegavosti. Takođe povećava prinose dinja i tikvica. Osim toga, pokazalo se i da u znatnoj meri povećava temperature zemljišta.

Žuta boja malča, privlači određene insekte kao što su biljne vaši koje napadaju veliki broj povrtarskih biljaka. Takvi
malčevi mogu se na njivi upotrebiti za uzgajanje međuuseva, da bi se insekti oterali sa drugih useva.

Povezano

Iz ove kategorije