Pravo vreme za drugo pretakanje vina

Ilustracija: Vinski podrum Vladana Milićevića, foto: V.M
Ilustracija: Vinski podrum Vladana Milićevića, foto: V.M

Pravo vreme za drugo pretakanje vina je mart mesec. Neki podrumari ovo pretakanje vina obavljaju krajem  januara ili u februaru. U toku ovog perioda od 2do3 meseca u vinu se istaložio najveći broj nepoželjnih materija i istaložile se u vidu taloga. Cilj drugog pretakanja je da se odvoji bistri deo vina koji je sada dosta stabilan od taloga.

U suprotnom sa porastom temperature u narednim mesecima mogao bi deo materija iz taloga ponovo preći u
rastvorljivo stanje i na taj način poremetiti fizičko-hemijske reakcije koje su se do tog vremena odvijale i stabilizovale vino. Drugo pretakanje kao i sva ostala koja se po potrebi rade kasnije obavlja se kao zatvoreno pretakanje, eventualno ako to vino iziskuje može se uraditi poluzatvoreno pretakanje ali samo u izuzetnim slučajevima. Zatvoreno pretakanje vrši se da bi vino zadržalo svežinu i sortu aromu, a to see posebno odnosi na crna vina i muskatna vina. Kod dugog pretoka zatvoreno pretakanje je bitno iz više razloga a neki od njih zbog koji se vrši baš ovaj način pretanja su: Kad kod zdravih mladih vina želimo da zadržimo njihovu svežinu i aromatičnost. Poznato je da je kod zatvorenig pretakanja manji gubitak aromatičnosti vina. To isto važi i za buketna vina.

Prilikom zatvorenog pretakanja fermentacija je već završena pa se bez prisustva vazduha na taj način usporava rad aerobnih bakterija. Zatvoreno pretakanje je poželjno iz razloga što su neka vina podložna oksidaciji a ovim načinom
pretakanja ta neželjena pojava će se izbeći. Ovo je naročito bitno da se ne naruši već stvoreni buke vina. Kako kod
otvorenog tako i kod zatvorenog pretakanja potrbno je treba pre početka pretakanja obezbediti opremu potrebnu za
neometani rad. U toku rada najčešće se koriste drveni sudovi, kofe, sifoni, creva od različitog materijala, levkovi,
slavine itd. Najlakše i najpoželjnije je ako drveni sud ima slavinu. To isto vazi i za sudove od inoksa..

U ovakvim slučajevima vino se jednostavno preko slavine pretoči iz jednog suda u drugi, naravno vodeći pritom računa da u prihvatni sud dospe samo vino a da se ne poremeti deo taloga koji mora ostati u sudu iz kog se vino otače. Ukoliko se desi da se pojavi mutno vino na slavini odmah prekinuti pretakanje jer se ono tu i završava. Ukoliko imamo sudove na kojima nema slavine tada će se pretakanje izvršiti na sledeći način. Potrebno je imati crevo a na kraj creva poželjno je da se pričvrsti higijenski čista daska ili štap. Crevo treba da je postavljeno uz štap tako da bude na  određenoj visini , otprilike da bude fiksirano tako da je iznad taloga. Drugi kraj creva je u sudu u kome se prihvata vino bez taloga. Treba napomenuti da sva oprema mora biti čista i higijenski isprana jer i najmanja nepravilnost u tom pogledu može da zagadi tj. inficira vino i na taj način izazove niz nepoželjnih reakcija. Pored ovog treba napomenuti da se pretakanje treba obaviti po lepom i suvom vremenu i u što kraćem vremenskom roku. Nakon
pretakanja obavezno dobro isprati sudove. Na creva takođe obratiti posebnu pažnju i dobro ih oprati.

Sve ovo odnosi se na manje objekte u kojima je vino, međutim danas se sve više srećemo sa novootvorenim objektima u kojima se  nalaze velike količine vina i veliki broj sudova pa je sa prethodnim načinom pretakanja potrebno mnogo vremena da se ono obavi na vreme i kako treba. Kada su u pitanju ovakvi podrumi neophodno je nabaviti mašine i uređaje za pretakanje koje u isto vreme vrše i mnoge druge radnje. U ovakvim slučajevima neke od mašina za pretakanje su npr. pumpe ili crpke za pretakanje vina kojih ima više vrsta (klipne, centrifugalne idr, zatim kompresori, zatim različiti uređaji za automatsko pretakanje . Nakon završetka pretakanja ostaje talog koji ne treba bacati jer u sebi sadrži veće količine vina koji se takođe može iskoristiti.

Povezano

Iz ove kategorije