PRAVILNA MUŽA ZA DOBAR KVALITET MLEKA

Ilustracija: aparati za mleko, foto: G.Đ.
Ilustracija: aparati za mleko, foto: G.Đ.

U svetu i kod nas mlečno govedarstvo predstavlja najvažniju granu stočarstva od koje dobijamo važne prehrambene proizvode i njihove prerađevine koje u ishrani koristimo svakodnevno. Pored velikog potencijala za proizvodnju mleka, naši resursi nisu u potpunosti iskorišćeni, delom zbog ograničenih površina koje se obrađuju (mali posedi), malog broja mlečnih grla koja se gaje na domaćinstvima, niske proizvodnje (mlečnosti) i dosta neiskustva u higijeni muže, koja je često razlog nezadovoljstva samih proizvođača i otkupljivača mleka. Da bi se razumeo problem kvaliteta sirovog mleka neophodno je poznavanje anatomije i funkcije mlečne žlezde, osnovnih higijenskih postupaka pravilne muže i održavanja higijene aparata pre i posle muže.

Vime (mlečna žlezda) krave nalazi se između zadnjih nogu i sastoji se od četiri četvrti (zadnje četvrti su razvijenije od prednjih), odnosno mamarnog kompleksa, koji su nezavisni jedan od drugog, ali zajedno učestvuju u lučenju mleka i sisa koje su valjkastog oblika dužine do 10 cm. Spolja vime je presvučeno kožom na kojoj se nalaze fine dlačice jedva primetna golim okom (izrazito dlakava vimena su veoma loših proizvodnih osobina). Iz žlezdanog dela u kome se nalaze mlečne alveole koje luče mleko, sistemom kanalića, mleko se skuplja u mlečnoj cisterni i kroz sisni kanal se prazni. Vime se prazni na dva načina: sisanjem teleta i mužom (ručna ili mašinska). Da bi dobili kvalitetno mleko, neophodno je obezbediti odgovarajuće uslove za mužu i skladištenje mleka, kako ne bi došlo do njegovog kvarenja, jer lako upija mirise ili prašinu iz okoline i prljavih sudova.

Kada je priprema ležišta u pitanju, pre nego što se krene sa mužom, svu mokru i prljavu prostirku treba ukloniti, rasturiti i staviti čistu i novu prostirku, kako ne bi balega i prljava prostirka došli u kontakt sa muzilicom. Objekat bi u svakom momentu trebalo da bude dovoljno osvetljen kako bi muzač mogao da prati tok muže, bez obzira da li se radi o prirodnom ili veštačkom svetlu. Potrebni je da muzač vizualno pregleda vime, da li nema nekih promena (otok-crvenilo), ovakvi pregledi omogućavaju da se vidi u kakvom je stanju vime.

Priprema muzača se sastoji u održavanju lične higijene, odnosno higijene ruku. Pre muže, svaki muzač bi trebalo da obuče čistu kecelju, jer radno odelo je puno nečistoća i bakterija koje bi mogle doći u kontakt sa aparatom za mužu ili mlekom. Pošto obično radnici na farmi ili gazdinstvu rade na ishrani i izđubravanju objekta, obavljaju i mužu, tako pre muže bi trebalo dobro da operu ruke i dezinfikuju ih.

Aparati za mužu u zavisnosti od tipa izmuzišta, svaki muzač mora održavati higijenu aparat na odgovarajućem nivou (čisti, oprani,suvi, bez vidljivih nečistoća). Ukloiko se na farmi upotrebljava polupokretni sistem izmuzivanja gde je vakum vod fiksni, a muža se obavlja u kantama (najčešći način muže na farmama preko 10 krava) neposredno pred mužu aparati se moraju proveriti. Sisne garniture moraju biti dobro nameštene, bez oštećenja sisnih guma, sisnih creva ostalih delova aparata koji mogu ugroziti mužu. Optimalan broj pulsacija je od 50-60 u minutu.
Kada su muzač, ležišta i aparat pripremljeni, pristupa se pripremi životinje odnosno vimena. Priprema vimena se sastoji u: pranja vimena i masaže, izmuzivanje prvih mlazeva mleka i dezinfekcija vimena. Vime se pere tako što se ispod vimena postavi sud sa mlakom vodom, kako voda ne bi tokom pranja padala na prostirku i kvasi je jer se tada stvaraju uslovi za razvoj bakterija. Takođe, može da se koristi suvo pranje vimena, koje se obavlja čistim peškirima koji se posle pranja odmah nose na pranje. Nakon pranja sisa, pristupa se masiranju vimena sa obe šake od baze vimena ka sisama, kako bi se stimulisalo mleko da siđe iz mlečnih alveola u cisternu da bi ga lakše pomuzli. Nakon pranja i masiranja neophodno je izmusti prve mlazeve mleka, jer time se smanjuje ukupan broj bakterija u mleku. Izmuzivanje mleka se vrši u poseban sud sa crnim dnom, ako ima nekih promena u mleku (ugrušaka i krvi) da be se lakše uočili. Posle izmuzivanja mleka prelazi se na dezinfekciju sisa, za to se koriste ubrusi potopljeni u dezinfekciona sredstva ili sprejevi.
Muža se može obavljati ručno ili mašinski, u oba slučaja svi prethodni koraci moraju biti ispunjeni kako bi dobili odgovarajući bakterijološki kvalitet mleka. Pravilna ručna muža podrazumeva mužu celom zatvorenom šakom, vršiti pritisak na sisu uz dodatno blago povlačenje na dole. Pri mašinskoj muži mleko se muze u kante ili kroz mlekovod odlazi u sabirnik. Nakon pripreme vimena stavljaju se muzne čaše na sise. Prvo se sisne čaše stavljaju na zadnje, a zatim na prednje sise. Kada se postave muzne čaše i odpočne sa mužom, konstantno se mora pratiti tok muže da ne bi došlo do nekih problema. Muža traje normalno 5-7 minuta, toliko traje delovanje oksitocina. Kada je muža završena pristupa se dezinfekciji sisa. Dezinfekcija sisa se vrši potapanjem u dezinfekcioni rastvor ili sprejom. Prilikom dezinfekcije sisa dezinfikuju se otvori sisa, sisa i baza vimena. Nakon muže sisni kanali su otvoreni još 30 minuta, pa dezinfekciju posle muže ne treba izbegavati.
Skladištenje mleka i pranje opreme se vrši neposredno posle muže u laktofrizu, koji ima funkciju da u što kraćem vremenskom roku ohladi mleko na 4-6 stepeni i time spreči dalji razvoj bakterija. Pranje aparata nakon muže je ključni faktor za održavanje higijene i mora se izvoditi u potpunosti. Prvo se vrši pretpranje čistom vodom bez hemikalija 20-30 stepeni. Glavno pranje ima za cilj uklanjanje proteina, masnoće, minerala i bakterija. Za glavno pranje se koriste bazno i kiselo sredstvo rastvoreno u vodi. Pranje aparata traje 8-10 minuta na temperaturi 40-60 stepeni. Bazna sredstva se koriste svakodnevno i koristi se za uklanjanje masnoće, proteina i bakterija, a kiselo sredstvo se koristi 1-2 dana u nedelji i služi za skidanje mlečnog kamenca.
Čistoća krave je preduslov za dobijanje kvalitetnog mleka, pa je neophodno održavanje higijene grla, pogotovu zadnjeg dela tela prvenstveno vimena. Svakodnevno izđubravanje objekta smanjuje prljanje životinja, što u mnogome doprinosi kvalitetu mleka. Higijena aparata za mužu, sudova koji dolaze u kontakt sa mlekom moraju uvek biti čisti.

Povezano

Iz ove kategorije

Zaštita šljive

Zasadi šljiva, kako saopštavaju iz Prognozno-izveštajne službe (PIS) se trenutno nalaze u fazi razvoja plodova,