Ishrana mlečnih krava na farmi

Ilustracija: farma krava, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: farma krava, foto: Domaćinska kuća

Krave su ishrambeno aktivne oko 16 sati dnevno. Utvrđeno je da približno polovinu svog dnevnog vremena konzumiraju a preostali deo vremena provedu preživajući hranu.U svakom trenutku bar 50% krava koje leže moraju da preživaju.Po proceni process preživanja mora da bude i 90% na dva sata posle hranjenja.
-Efektivna vlakna
Udeo vlakana u konzumiranoj hrani( hranivima) moraju da budu adekvatne dužine.Vlakna koja dospeju u burag ne treba da budu kraća od 0,6 cm, a to opet znači da kabasta hraniva u obroku ne treba da budu kraće seckana od 4 cm. Međutim, ne treba da budu ni duža od 7 cm, jer tada krave probiraju ukusnija hraniva iz miksa.
-Podela hrane- Krave su veliki probirači hrane, i zato je najbolje ako se ishrana može organizovati po principu kompletnih miksovanih obroka.Takav pristup podrazumeva da se pomešaju sva hraniva, i kabasta i koncentrovana, pomoću miks prikolica.Iako je to najbolje rešenje, ovo je skupa oprema, i nema opravdanja da se koristi u stadima manjim od 50 krava.Međutim, postizanje neke veće proizvodnje mleka, bez ovakvog pristupa je diskutabilno. Neophodna je i adekvatna mehanizacija za manipulaciju stočnom hranom.
-Punjenje mikserice- Prvo se ubacuje kabasta a potom koncentrovana stočna hrana. Kod kabaste hrane, prvo se ubacuju suvlja a potom vlažnija stočna hraniva. Poseban oprez je potreban kod balirane stočne hrane – seno, senaža.

U takvim slučajevima potrebno je da utovarna mehanizacija rastrese balu pre utovara, i da se ukloni manila.
-Mešanje hraniva u mikserici- Miksovanje treba da traje do 10 minuta ali to zavisi i od preporuka proizvođača (broj obrtaja 1000-1500/min.), količine hrane, sadržaja suve materije, oštrine noževa mikserice, ispravnosti puža, usitnjenosti hraniva itd. Da bi se došlo do pravog vremena potrebno je dosta strpljenja i iskustva. Efekat se vidi po kvalitetu miksa. Miks ne sme biti previše usitnjen, jer tada hrana brzo prolazi kroz sistem organa za varenje, smanjuje se svarljivost i optimalna funkciju buraga i automatski dolazi do pada mleka i smanjenja sadržaja mlečne masti.

Povezano