Podsticaji za sertifikaciju organske proizvodnje

Ilustracija: berba povrđa, foto: Agropress

Podnošenje zahteva za podsticaje koji se ostavaruju kroz meru za sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla  počeo je  15. aprila.

Maksimalni iznos po korisniku je uvećan  za 100% u 2021. godini i iznosi 1.000.000 dinara,

Sertifikacija za organsku proizvodnju, u smislu Pravilnika  o podsticajima za sprovođenje aktivnosti u cilju podizanja konkurentnosti kroz sertifikaciju sistema kvaliteta hrane, organskih proizvoda i proizvoda sa oznakom geografskog porekla („Službeni glasnik RS”, br. 39/18 i 44/18 – dr. zakon, i 17/21,132 / 21, 27 / 22. ) , pored laboratorijskih analiza  podrazumeva izdavanje sertifikata za organske proizvode i/ili potvrde da je proizvodnja i/ili proces proizvodnje u skladu sa propisima kojima se uređuje organska proizvodnja, a potvrda se izdaje za proizvođače čija je proizvodnja u periodu konverzije ili u postupku izdavanja sertifikata nakon završenog perioda konverzije.

Povezano