Uvećani podsticaji za organsku biljnu proizvodnju

Ilustracija: zelena salata, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: zelena salata, foto: Domaćinska kuća

Podsticaji za organsku biljnu proizvodnju su u 2022. godini povećani  i iznose 28.000 din/ha dok su u prethodne dve godine iznosili 26.000 dinara/ha.

Pravilnikom o korišćenju podsticaja za organsku biljnu proizvodnju.  bliže se propisuju uslovi, način i obrazac zahteva za ostvarivanje prava na podsticaje za organsku biljnu proizvodnju, kao i maksimalni iznos podsticaja po korisniku.

  1. Ukupni maksimalni iznos koji korisnik podsticaja može da ostvari povećan je na 560.000 dinara.

Rok za  odnošenje zaahteva za podsticaje za organsku biljnu proizvodnju je od 3. maja do 30. juna, zahtevi se podnose jedanput godišnje, Upravi za trezor

Povezano