Koje bolesti prete kukuruzu i pšenici

Ilustracija: njiva kukuruza, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: njiva kukuruza, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Na području Srbije setva kukuruza je još uvek u toku, a usevi iz najranijih rokova se nalaze u fazi razvoja prvih listova.

Ove godine se registruju veće brojnosti kukuruzne pipe (Tanymecus dilaticolis) u odnosu na prošlu. Usevi kukuruza su od ove štetočine najugroženiji od nicanja do razvoja prvih listova, navodi PIS.

Preporučuju se redovni pregledi useva i ukoliko se u fazi nicanja utvrdi prisustvo 1 pipe po m² ili nekoliko dana posle nicanja od 3 do 5 pipa po m², primena insekticida. Ukoliko se potreba za suzbijanjem određuje na osnovu stepena oštećenosti useva, tretiranje treba izvoditi kada se registruje 20-25% uništene lisne površine kukuruza.

U nedostatku registrovanih insekticida kod nas, a prema EPPO standardu PP 2/17(1), u cilju suzbijanja kukuruzne pipe preporučuje se primena insekticida na bazi aktivne materije cipermetrin.

Aktuelna zaštita strnih žita

Na području Srbije, usevi strnih žita se, u zavisnosti od lokaliteta, sortimenta, datuma setve i primenjenih agrotehničkih mera, nalaze u različitim fazama razvoja, od kraja bokorenja do pojave lista zasatavičara.

U severnim krajevima naše zemlje su usevi u naprednijim fazama razvoja i na njima se registruje veći nivo prisustva simptoma biljnih bolesti.

S obzirom da su ovo usevi od strateškog značaja za našu zemlju, preporučuju se redovni obilasci parcela pod pšenicom i ječmom i primena hemijskih mera zaštite po postizanju pragova štetnosti.

PŠENICA

U usevima pšenice je uočeno prisustvo simptoma sive pegavosti lista pšenice (Septoria tritici), žuto-mrka pegavosti pšenice (Pyrenophora tritici-repentis) i pepelnice žita (Erysiphe graminis).

Ukoliko se pregledom ustanovi prisustvo simptoma biljnih bolesti na preko 10% biljaka od faze drugog kolenca, predlaže se primena nekog od registrovanih fungicida.

 

Povezano