Kada ljuštiti strnište

Ilustracija: njiva, foto: S. K.
Ilustracija: nive, foto: S. K.

Ulazak u njivu i zaorovanja bi trebalo izvršiti istog dana kada i žetvu strnina ili eventualno narednog dana na dubinu od 10 do 12 cm. Nebi trebalo izbegavati ovu meru jer bi dovelo do gubitka vode iz zemljišta usled visokih temperatura vazduha u periodu u kom se ova mera primenjuje. Sigurno je da bi ovi problemi nastali u vidu otežavajuce predsetvene pripreme zemljišta, koja bi samim tim uticala na smanjen kvalitet setve narednog useva.

Ovom merom zaoravanja strništa smanjuje se i zakorovljenost zemljišta, tako što se vegetativni izdanci višegodišnjih korova isecaju plugovima, delom zaoravaju ili ostavljaju na površini zemljišta i na kraju se pod uticajem visokih temperature isuše. Takodje i seme koje se nalazi po površini zemljišta zaoravanjem strništa se stavlja u povoljne uslove za klijanje. Uz dovoljno vlage ta semena se provociraju na nicanje, a kasnije pre pojave generativnih organa narednim oranjem se uništavaju. Sa ovom merom uspešno se moze koristiti i hemijska mera borbe protiv korova, a koja se izvodi sa totalnim herbicidima .Ali nije preporucljiva jer upotrebom prevelike kolicine totalnih herbicida na parceli dolazi do zakišeljavanja zemljišta.

Povezano