Osnaživanje žena u Medveđi-Projekat

Ilustracija; Štand Udruženje, foto: Sa fb stranice Udruženja

Osnaživanje žena na selu

Život žena na selu se svodi na pretežno zadovoljavanje osnovnih egzistencijalnih potreba, a pokrivenost zdravstvenim i penzionim osiguranjem je oskudna, pri čemu ostaju potpuno nezaštićene

Opširnije »

Kategorije