insekti

Ilustracija: malina, foto: Svetlana Kovačević

Kao protiv malinine bube

Malinina buba je opasna štetočina cveta, cvetnih pupoljaka i ploda maline. Plodovi na kojima se hrani larva malinine bube su sitniji i počinju da se

Opširnije »

Kako očuvati pčele

Kolaps populacija pčela može biti sprečen ako zemlje usvoje nove strategije koje će biti predstavljene na sledećoj konferenciji o biodiverzitetu koju organizuju Ujedinjene nacije.  Stefani

Opširnije »

Suzbijanje podgrizajućih sovica

Zbog velikog broja različitih vrsta podgrizajućih sovica, zbog njihove ishrane na različitim gajenim biljkama i široke geografske rasprostranjenosti proističe i njihov ekonomski značaj Kao najštetnije

Opširnije »