kozarstvo

Ilustracija, fotografija koze preuzeta sa sajta pixabay.com / autor: svklimkin

Obrada papaka kod koza

Zarazna šepavost koza je bolest koja se manifestuje na papcima. Uzročnik bolesti je anaerobna bakterija Bacteroides nodosus, koja izaziva propadanje tkiva između papaka. Simptomi bolesti

Opširnije »

Kako biti dobar kozar

Dugo su koze smatrane za „sirotinjske krave“ i za vrstu domaćih životinja kojoj nije potrebna skoro nikakva pažnja, a naročito na ekonomski održiv,  ili smišljeni

Opširnije »