leska

Isplativ posao za strpljive

S obzirom na veliku potražnju i visoke cene lešnika, ova voćka  se smatra izuzetno rentabilnom za gajenje. Sam sistem gajenja nije komplikovan. Biljka se zadovoljava

Opširnije »
Ilustracija: Plantaža lešnika, foto:http://static.mondo.rs/

Zelena rezidba leske

Primena orezivanja kao pomološke mere jedan je od osnovnih faktora pravilnog rasta i razvoja lešnika, a samim tim i većeg prinosa ploda. Zelenom rezidbom lešniku

Opširnije »
Ilustracija: zasad leske, foto: Svetlana Kovačević

Kako kalemiti lesku

Kod leske najčešće se primenjuju dva načina kalemljenja, kalemljenje na spavajući pupoljak i kalemljenje engleskim spajanjem. Najviše se koristi  kalemljenje na spavajući pupoljak. Treba nastojati

Opširnije »
Ilustracija: lešnik, foto: Svetlana Kovačević, foto: Domaćinska kuća

Isplati li se gajiti lešnik

Da bi gajenje lešnika bilo uspešno i da bi prinosi bili zadovoljavajući mora se voditi računa o nizu faktora koji utiču na rentabilnost proizvodnje. Stoga

Opširnije »