organic

Ilustracija: zasad jabuke, foto: https://www.pinterest.com

Prihrana u organskoj poljoprivredi

Prilikom zasnivanja zasada jabuke neophodno je birati terene sa što kvalitetnijim zemljištem, naročito kad je u pitanju organska proizvodnja. Đubrenje na zalihu (meliorativno đubrenje) obavlja

Opširnije »
Ilustracija: hrana, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Izložba organskih proizvoda

Ministarstvo poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede predstaviće na Poljoprivrednom sajmu u Novom Sadu Izložbu organskih proizvoda, proizvoda sa oznakama geografskog porekla i srpskog kvaliteta i zanatskog

Opširnije »

Šta treba znati o organskoj proizvodnji

Metode organske proizvodnje obuhvataju metode organske biljne proizvodnje i metode organske stočarske proizvodnje. Primenom metoda organske proizvodnje obezbeđuje se:  održavanje i poboljšanje zemljišta, fizička, hemijska

Opširnije »