seno

Ilustracija: seno, foto: Halo oglasi

Kako čuvati seno

Seno se može čuvati na otvorenom prostoru specijalno određenom za tu svrhu (senjaci) ili u posebnim objektima (šupama, nastrešnicama, skladištima, tavanima i dr.). U prvom

Opširnije »
Ilustracija: bale sena, foto: G.Đ.

Ovo treba znati o sušenju sena

U slučajevima kada se umesto planirane silaže ili senaže mora pristupiti pripremi senam od leguminoza ili travno-leguminozne smeše mogu se koristiti sledeći postupci: -postupak prirodnog

Opširnije »