setva pšenice

Ilustracija: setva pšenive, foto: http://www.belami.rs

Koji je optimalan rok za setvu pšenice?

Za postizanje dobrih prinosa u proizvodnji pšenice moraju se ispuniti određeni uslovi:  Blagovremena i kvalitetna osnovna obrada i predsetvena priprema zemljišta,  Zaoravanje NPK đubriva, Setva deklarisanog semena, Kvalitetna

Opširnije »