šljiva

Ilustracija: šljive u hladnjači, foto: Domačinska kuća

Evo je najzdravije voće

Šljiva se odavnina koristila i u lekovite svrhe. Njeno lekovito dejstvo potvrdila su brojna istraživanja na američkim univerzitetima gde je dokazano da konzumiranje šljive utiče

Opširnije »
Ilustracija: Šljiva, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Čime se prskaju šljive

Šljiva na području Nišavskog regiona se trenutno nalazi u fazama od punog cvetanja do precvetavanja u zavisnosti od sorte i lokaliteta. Vremesnki uslovi su do

Opširnije »
Ilustracija: Šljive, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Čime prskati šljive u ovom trenutku

Proizvođačima se preporučuje da u cilju smanjenja infektivnog potencijala prouzrokovača monilioza koštičavog voća (Monilinia spp.), prouzrokovača šupljikavosti lišća koštičavog voća (Stigmina carpophila) i rogača šljive

Opširnije »
Ilustracija: Rezidba voćaka, foto: http://www.gardena.com

Kako rezati šljivu

Rezidba je agrotehnička mera koja treba da omogući da se obrazuju i održe krune (krošnje) šljiva pogodnog oblika i veličine u koje prodire dovoljno sunčeve

Opširnije »

Prihod od suve šljive

Od 25000 kg svežih plodova šljive dobije se oko 6000 plodova suve šljive cija je prosečna cena 1,25 € pa se ostvaruje ukupan prihod od

Opširnije »