stres

Ilustracija: farma ovaca, foto: Domaćinska kuća

Šta rade nezadovoljne ovce

Naučnici istraživačke ustanove Agroscope Ministarstva poljoprivrede Švajcarske su otkrili da ovce koje su nezadovoljne i pod stresom češće mašu ušima i oči su im otvorenije

Opširnije »