vinogradarstvo

Ilustracija: vinova loza, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Do kada treba orezati lozu

Znanje rezača vinove loze je od presudnog značaja prilikom rezidbe,  jer ako rezidbu rade neiskusni rezači imaćemo brojne probleme koji će se odraziti duži niz

Opširnije »
Ilustracija: vinova loza, foto: Domaćinska kuća

Gde je najbolje saditi vinovu lozu

Ukoliko se vinograd podiže u rejonu, podrejonu ili vinogorju sa razvijenim vinogradarstvom mogu se iskoristiti dugogodišnja praktična iskustva kojasluže kao osnova za orjentaciju u pogledu

Opširnije »
Ilustracija: Vinograd u jesen, foto: Svetlana Kovačević

Jesenja obrada vinograda

Neophodna agrotehnička mera koju treba sprovesti u jesen je obrada zemljišta u vinogradu. Osnovni zadatak jesenje obrade je: unos kiseonika u zemljište; sprečavanje razvoja preplitkog

Opširnije »
Ilustracija: vino, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Ulaganje u vinski sektor

Ministar finanasija Siniša Mali je na prvoj konferenciji Saveza vinara i vinogradara Srbije najavio da će do polovine novembra biti završena Strategija razvoja vinskog sektora

Opširnije »