Voćarstvo

Voćarstvo

07/11/2017.

Radovi u voćnjaku posle berbe

Nakon završene berbe, počinje priprema voćnjaka za narednu vegetaciju. U ovom periodu moramo obaviti određenje radnje koje imaju za cilj da pripreme biljke za predstojeću zimu. Sa hladnim...


Zaštita voća krečenjem

Krečenje voćaka je stara mera koja se primenjuje i korisna je naročito u zasadima koštičavih voćnih vrsta. Krečenjem debla,  račvišta i donjih delova ramenih grana,  štiti se se...


Uvozimo, a imamo odlične uslove za gajenje

Prema podacima Ministarstva poljoprivrede, u Srbiji je registrovano oko 1.200 hektara pod leskom, a godišnji prihod premašuje 5.000 tona. Proizvodnja lešnika se iz Šumadije preselila u Vojvodinu, a...Voćarstvo

27/10/2017.

Koliko je potrebno novca za jedan hektar lešnika?

U Centru za poljoprivredu i ruralni razvoj, predstavnici kompanije „Agriser“ iz Beograda, koja je podružnica italijanske kompanije Ferero, organizovali su prezentaciju projekta „Podizanje zasada leske u Srbiji“. Poljoprivrednici...


Voćarstvo

26/10/2017.

Pravilna rezidba dobar rod

Od pomotehničkih mera u gajenju voćaka rezidba je jedan od najodgovornijih i najkorisnijih zahvata za ostvarivanje rentabilne proizvodnje. Kod voćaka ona se obavlja u periodu mirovanja i tokom...Voćarstvo

24/10/2017.

Da li pravilno čuvate voće?

Optimalna temperature za čuvanje su različite za pojedine vrste i sorte i obično se kreću između -1 i 1°C. Temperatura ne sme da padne ispod -2°C jer je...


Voćarstvo

23/10/2017.

Kako se sadi i gaji aronija?

Aronija se lako gaji i održava. Gaji se slično kao oblačinska višnja ili leska. Ako se gaji na sopstvenom korenu dobija se žbun sličan žbunu leske. Da bi...