Voćarstvo

Voćarstvo je grana zemljoradnje koja se bavi gajenjem voća. Razvijeno je u umerenom i suptroposkom pojasu do 60° sgš i 45° jgš. Najrazvijenije je u blizini velikih gradova i industrijskih centara.

Ilustracija: Sadnja leske, foto, I.A.

Kako uspešno gajiti lesku

S obzirom na veliku potražnju i visoke cene lešnika, ova voćna vrsta  smatra se izuzetno rentabilnom za gajenje. Sam sistem gajenja nije komplikovan, zadovoljava se

Opširnije »