Kako se leči čađavost prasadi

Ilustracija: čađavost prasadi, foto: poljoinfo
Ilustracija: čađavost prasadi, foto: poljoinfo

Zarazno oboljenje prasića sa promenama na koži, manifestuje se kao generalizovana upala kože, praćena dehidracijom i gubitkom apetita. Obolevaju uglavnom prasići do šest nedelja starosti. Bolest se pojavljuje u perakutnom, akutnom i hroničnom obliku.

  Uzročnik bolesti je Staphylococcus hyicus, gram pozitivna nepokretna bakterija,fakultativni anaerob. Stvara  razne vrste  enzima kao što su : nukleaza, hijaluronidaze, fosfataze, fibrinolizin, A, B, C, D  toksine koji dovode do promena u epitelnom tkivu kože. Postoji oko 10 poznatih serotipova ove bakterije. Uzročnik je vrlo otporan u spoljašnjoj sredini, živi na opremi i sluzokoži zdravih svinja. Za pojavu bolesti,  bitnu ulogu igraju predisponirajući faktori, kao i nedostatak mleka u ishrani,  koji dovodi do pada imuniteta. Takođe je važno naglasiti,  da su povrede na koži ulazna vrata infekcije iz tog razloga je vrlo važno da se prasićima na vreme i na adekvatan način skrate zubi i kupiraju repovi, da se oštre ivice uklone u prostorijama gde borave ove kategorije svinja.

Ads code goes here

Uzročnik ulazi u organizam preko povređene kože, gde stvara kolonije i svojim toksinima uzrokuje razdvajanje ćelija epiderma kože uz pojavu septikemije i dehidracije.

Ilustracija:čađavost prasadi, foto: veterina.info
Ilustracija:čađavost prasadi, foto: veterina.info

KLINIČKA SLIKA Na koži dolazi do pojave crvenila sa  tamno smeđim ljuspicama sasušenog eksudata. Koža je temperirana, narodski rečeno vruća,  prekrivena  smeđim naslagama tako da prase izgleda kao da je u oklopu. Uz sve to je prisutan karakterističan miris, vrlo neprijatan. Promene se u početku javljaju na slabinama i  ispod prednjih nogu zatim se širi i zahvati celo telo. Uz to,  dolazi do  gubitka apetita i dehidracije organizma, promena na sluzokoži usta u vidu   ulceracija tj. čireva. Uginuća su moguća za 24h, a oni koji prežive uglavnom se mogu podvesti u kategoriju kržljavaca.U hroničnoj formi promene su slabijeg intenziteta  na manjim površinama tela.

DIJAGNOZA   Postavlja se na osnovu epizootoloških podataka, kliničke slike i laboratorijskim dokazivanjem uzročnika iz promena  na koži, jetri i limfnim čvorovima.

LEČENJE  Lečenje treba početi odmah sa antibioticima širokog spektra  Pen strep i prednizolon, uz lokalnu primenu antibiotskih masti i dezinfekcionih sredstava DESOL, preporučuje se kupanje u emulziji krečnog mleka i ulja u razmeri 1:1, tom emulzijom natapamo promene na koži. Krmačama na 5 dana pred prasenje treba dodati hrani Neosulfoks P 0,5 %.Pravilno sečenje zuba sterilnim kleštima. Uz adekvatnu ishranu krmača dojilja, sprečavanje ozleda na koži upotrebom meke prostirke, glatkih podova  bez oštrih ivica. Zubi ne smeju da se seku do krvi nego se praktično bruse vrhovi zuba. Ova bolest može da nanese velike ekonomske štete  sa visokim procentom uginuća i pojavom kržljavaca.