Impresum

  • Internet portal “Domaćinska kuća“ upisan je u Registar medija kod Agencije za privredne registre.
  • Urednik portala: Svetlana Kovačević
  • Stručni saradnik: Marko Miladinović
  • Novinar/dopisnik: Ana Ilić
  • Novinar/dopisnik: Miloš Simonović