Stočarstvo

Stočarstvo je jedna od dve osnovne grane poljoprivrede koja se bavi uzgojem domaćih životinja u svrhu dobijanja proizvoda i sirovina za ljudsku upotrebu (hrana, koža, vuna, perje). Kako se „stokom“ uglavnom smatraju goveda, ovce, koze i svinje, stočarstvo u užem smislu bi označavalo uzgoj ovih životinja.

Afrička kuga širi se u selima kod Valjeva i Mionice

Koliko je bitan vitamin D kod životinja

Surutka u ishrani svinja

Zbrinjavanje teladi nakon telenja

Od skromnih početaka do impresivnih 28 grla goveda

Ova bolest kod jaganjaca može da dovede do smrti

Ishrana krava muzara

Reprodukcija ovaca

Primеna naukе u praksi u mlekarstvu

Simptomi bolesti papaka kod koza