Stočarstvo

Stočarstvo je jedna od dve osnovne grane poljoprivrede koja se bavi uzgojem domaćih životinja u svrhu dobijanja proizvoda i sirovina za ljudsku upotrebu (hrana, koža, vuna, perje). Kako se „stokom“ uglavnom smatraju goveda, ovce, koze i svinje, stočarstvo u užem smislu bi označavalo uzgoj ovih životinja.

Ilustracija: telad

Ishrana teladi

Pravilna organizacija ishrane priplodnog podmlatka goveda zahteva dobro poznavanje fiziološko-hranidbenih specifičnosti preživara. Naime, novorođeno tele iako oteljeno sa četvoro komornim želucem, ponaša se u prvo

Opširnije »
Ilustracija: farma koza, foto: Svetlana Kovačevič, Domačinska kuća

Polni ciklus koza

Polni ciklus kod koza traje 21 dan (18 – 21 dan). Polni žar kraći od 17 dana može se desiti tokom sezone parenja, naročito kada

Opširnije »

Najčitanije danas