Stočarstvo

Stočarstvo je jedna od dve osnovne grane poljoprivrede koja se bavi uzgojem domaćih životinja u svrhu dobijanja proizvoda i sirovina za ljudsku upotrebu (hrana, koža, vuna, perje). Kako se „stokom“ uglavnom smatraju goveda, ovce, koze i svinje, stočarstvo u užem smislu bi označavalo uzgoj ovih životinja.

Ilustracija: izložba stoke, foto: G.Đ.

Šta je uslov za dobre junice

Prvo osemenjavanje: Uzrast i telesna masa priplodnih junica pri prvom osemenjavanju imaju uticaja u daljem gajenju, plodnosti i prozvodnje. Pri suviše ranim osemenjavanju mogu se

Opširnije »

Pravilno hlađenje mleka

Mleko pri dobijanju ima temperaturu tela životinje oko 37°C. Prelazak mikroorganizama u mleko pri dobijanju se ne može sprečiti, a mleko je vrlo pogodna sredina

Opširnije »
Ilustracija. farma jagnjadi, foto: Domaćinska kuća

Nega jagnjadi

Iako se ovce lako jagnje, gubici pri jagnjenju na našim gazdinstvima su do 20 pa i više procenta, pa je i uspeh ovčarske proizvodnje u

Opširnije »
Ilustracija: farma krava, foto: Domaćinska kuća

Muzna grla su žive fabrike

Muzna grla su žive fabrike, opterećene konstantnim pritiskom za što većim proizvodnim rezultatima, sa minimalnim ulaganjima. Selekcijski i proizvodni programi jednim delom povećavaju proizvodnju na

Opširnije »
Ilustracija: koze, foto: Svetlana Kovačević

Proizvodnja mesa od koza

Za razliku od drugih životinja kod koza nemamo posebno specijalizovane rase za proizvodnju mesa. Sve rase koza, bez obzira da li su specijalizovane za proizvodnju

Opširnije »

Kako zagrejati objekte za svinje

Veliki značaj za uspeh proizvodnje kao činilac klime u objektima za gajenje svinja predstavlja temperatura. Pojedine kategorije svinja imaju različite potrebe u temperaturi prostora. Prasad

Opširnije »
Ilustracija: Farma krava, foto: Svetlana Kovačević

Zašto zasušiti kravu?

Proizvodni ciklus kod krava možemo podeliti u dva dela – laktacija ( period lučenja mleka ) i period zasušenja (mirovanje mlečne žlezde ). Period zasušenja,

Opširnije »