Stočarstvo

Stočarstvo je jedna od dve osnovne grane poljoprivrede koja se bavi uzgojem domaćih životinja u svrhu dobijanja proizvoda i sirovina za ljudsku upotrebu (hrana, koža, vuna, perje). Kako se „stokom“ uglavnom smatraju goveda, ovce, koze i svinje, stočarstvo u užem smislu bi označavalo uzgoj ovih životinja.

Ilustracija: prasići, foto: Domaćinska kuća

Kako skratiti repove kod prasadi

Kao preventivna mera griže (kanibalizma) vrši se skraćivanje repova. U našoj zemlji skraćivanje repova je uobičajen zahvat na farmama. U vezi dobrobiti životinja i skraćivanja

Opširnije »