Stočarstvo

Stočarstvo je jedna od dve osnovne grane poljoprivrede koja se bavi uzgojem domaćih životinja u svrhu dobijanja proizvoda i sirovina za ljudsku upotrebu (hrana, koža, vuna, perje). Kako se „stokom“ uglavnom smatraju goveda, ovce, koze i svinje, stočarstvo u užem smislu bi označavalo uzgoj ovih životinja.

Ilustracija: jagnjad, foto:Domaćinska kuća, autor; Svetlana Kovaćević

Šta posle jagnjenja

Nakon što se ojagnji, jagnjadima treba očisti nos i usta od sluzi. Ako je jagnjenje bilo teško i dugotrajno, jagnje moramo odmah podići za zadnje

Opširnije »
Ilustracija: pilići, foto: Marko Miladinović, Domaćinska kuća

Ishrana tovnih pilića

Proizvodnja brojlera je najintenzivniji oblik proizvodnje živinskog mesa. Zato je pravilna ishrana jedan od najvažnijih aspekata ove proizvodnje. Standardna ishrana pilića podrazumeva upotrebu tri potpune

Opširnije »