Voćarstvo

Voćarstvo je grana zemljoradnje koja se bavi gajenjem voća. Razvijeno je u umerenom i suptroposkom pojasu do 60° sgš i 45° jgš. Najrazvijenije je u blizini velikih gradova i industrijskih centara.

Ilustracija: šljiva stenlej, foto: Svetlana Kovačević

Lek za memoriju

Šljiva ( lat. Prunus subg. Prunus), je voće iz porodice ruže sa okruglim ili duguljastim modro plavim plodovima,  koji se koriste u ishrani. Osim u

Opširnije »