Voćarstvo

Voćarstvo je grana zemljoradnje koja se bavi gajenjem voća. Razvijeno je u umerenom i suptroposkom pojasu do 60° sgš i 45° jgš. Najrazvijenije je u blizini velikih gradova i industrijskih centara.

Ilustracija: jagode u plasteniku, foto:Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Uradite ovo posle berbe

Radovi u jagodnjaku nakon berbe su jako značajni, jer upravo od njih zavisi rodni potencijal a za sledeću godinu. Završetkom berbe počinje priprema za sledeću

Opširnije »
visnja Ilustarcija: višnje, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Sorte višnje

Višnja kao voćna vrsta poseduje veliki broj sorti, međutim kod nas su najzastupljenije Oblačinska višnja i Šumadinka –Oblačinska višnja – Dobro je poznata i predstavlja

Opširnije »
Ilustracija: Šljive, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Kada se bere voće za rakiju

Rakija se može proizvoditi od svih voćnih vrsta koje, sadrže šećer iz kojeg u toku alkoholne fermentacije nastaje alkohol. Najpogodnije voćne vrste za proizvodnju rakije

Opširnije »
Ilustracija: borovnice u vreći, foto: Domaćinska kuća

Šta napada borovnicu

Borovnica je osetljiva na mnoge insekte i bolesti. Održavanje ispravnog zadravstvenog stanja u zasadu je od ključnog zančaja za proizvodnju. Najčešće bolesti borovnice: Antraknoza (prouzrokovač

Opširnije »
Ilustracija: maline, foto: Domaćinska kuća

Dokle će ovo ovako

Još se ne zna kolike su posledice poplava u poljoprivredi, ali je izvesno da će prinosi u nekim krajevima biti drastično umanjeni. U ariljskom i

Opširnije »