Voćarstvo

Voćarstvo je grana zemljoradnje koja se bavi gajenjem voća. Razvijeno je u umerenom i suptroposkom pojasu do 60° sgš i 45° jgš. Najrazvijenije je u blizini velikih gradova i industrijskih centara.

Ilustracija: orah, foto: pixabay

Koji orah ima najveću cenu

Orah za berbu pristiže tokom druge polovine septembra – oktobra meseca, a skuplja se iz nekoliko navrata. Nije poželjno da otpali plodovi leže na vlažnom

Opširnije »
Ilustracija: rakija šljivovica Dobrice Jevremovića

Kako do dobre šljivovice

Da bi se proizvela kvalitetna rakija od šljive potrebno je da se proizvođači pridržavaju nekoliko osnovnih pravila prilikom berbe, vrenja i naročito destilacije komine,  kada

Opširnije »
Ilustracija: Sadnice, foto: Radoslav Cvetković

NABAVKA I ČUVANJE SADNICA

Jedan od osnovnih uslova za uspešnu proizvodnju je nabavka kvalitetnog sadnog materijala. Osobine sadnice imaju značajan uticaj na njihov prijem prilikom sađenja, kao i na

Opširnije »