Ratarstvo

Ratarstvo

08/07/2019.

Kupovina do 25.500 tona merkantilne pšenice

Republička direkcija za robne rezerve oglasila je kupovinu do 25.500 tona merkantilne pšenice rod 2019. godine, domaćeg porekla. Kupovina merkantilne pšenice vršiće se posredstvom Produktne berze AD,  Novi...


Ratarstvo

08/07/2019.

Kako sačuvati svako zrno

Krenulo se sa žetvom ječma u nišavskom okrugu. Usevi ozime pšenice u fazi su voštane zrelosti i očekuje  i žetva pšenice, uglavnom na nižim terenima i zemljištima lakšeg...


Ratarstvo

03/07/2019.

Na soji se pojavile grinje, šta uraditi

Trenutno se u usevu soje registruje prisustvo grinja, obični paučinar (Tetranychus urticae).  Protekle dve tropske nedelje (visoka temperatura i vlažnost vazduha), bile  su izuzetno povoljne za razvoj ove štetočine....


Ratarstvo

01/07/2019.

Koliko će biti pšenice po hektaru

Žetva pšenice na vojvođanskim poljima je počela. Doduše, ne u punoj meri, ali je ipak ulaskom kombajna na njive označen početak ovogodišnje žetve.Kao i svakog leta Institut za...Ratarstvo

19/06/2019.

Setva lucerke krajem leta

Za uspešnu proizvodnju lucerke zemljište treba da bude duboko, rastresito, plodno i sa povoljnim vodno-vazdušnim sistemom. Na ovakvom zemljištu lucerka razvija dubok i razgranat korenov sistem, što joj...


Ratarstvo

17/06/2019.

Kako do dobre stočne kabaste hrane

Stočni grašak i grahorica su biljne vrste iz porodice leguminoza koje su najčešće u setvenoj strukturi za kabastu stočnu hranu. Mogu se koristiti u smešama koncentrovane hrane, kao...


Ratarstvo

07/06/2019.

Komercijalni kvalitet uljane repice

Seme uljane repice je važna sirovina za industriju ulja i proizvodnju dizel goriva Da bi se mogla nalaziti u prometu, odnosno biti predmet trgovine, uljana repica mora da...


Ratarstvo

05/06/2019.

Utvrđeno je prisustvo virusa na pšenici

U laboratoriji sistema PIS-a, analizom obolelih biljaka utvrđeno je prisustvo: • Virusa patuljavosti pšenice (Wheat dwarf virus, WDV) – u 90% analiziranih uzoraka • Virusa crtičastog mozaika pšenice...


Ratarstvo

03/06/2019.

Koliko je dobra suncokretova sačma

Najveće uštede u proizvodnji stočne hrane se dobijaju korišćenjem visokoproteinskih suncokretovih sačmi. Kod tovnih pilića se sa visokoproteinskom suncokretovom sačmom zamenjuje 20-25% proteinskih hraniva na bazi sojinog zrna, što...


1 2 3 12