Ratarstvo

Ratarstvo je grana zemljoradnje koja se bavi uzgojem i proizvodnjom biljaka na oranicama. Najrazvijenije je u umerenim širinama i u agrarnim oblastima.

Najbolji plodored za suncokret

Plodored i plodosmena veoma značajni činioci proizvodnje svih ratarskih useva, ipak su za suncokret od presudnog značaja. Iskustvo poslednjih godina pokazuje da se suncokret mora

Opširnije »
Ilustracija: šljive, foto: Domaćinska kuća

Šta čeka voćare

Sneg i vreme hladnije nego što je uobičajeno za početak aprila odgodili su setvu ratarskih kultura, ali ne zadugo, smatraju stručnjaci, tako da će kukuruz,

Opširnije »
Ilustracija: polje lucerke, foto: S.K.

Veoma bitna biljka u stočarstvu

Savremena stočarska proizvodnja se ne može zamisliti bez lucerke. Jednostavno ako se žele postići visoki rezultati u proizvodnji mesa, mleka i kvalitetnog priplodnog materijala uloga

Opširnije »