Šta uraditi posle berbe stonog grožđa

Ilustracija: belo i crno stono grožđe, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: belo i crno stono grožđe, foto: Svetlana Kovačević

Ubrano stono grožđe se najpre čisti od povređenih, nedozrelih i neoplođenih (sitnih) bobica,  zajedno sa peteljčicama, uz pomoć specijalnih makaza sa tupim vrhovima kako se susedne bobice ne bi oštetile.

Ilustracija: stono crno grožđe, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: stono crno grožđe, foto: Svetlana Kovačević

Sledi zatim klasiranje grožđa. Standardna JUS-klasifikacija išla je u kategorije ekstra kvalitet (dobro razvijeni grozdovi privlačnog izgleda, sortno karakteristične boje pokožice i pravilnog oblika, mase 200 g-za sorte krupnih bobica, tj. 150 g za sorte sa sitnijim bobicama u grozdu, uz dozvoljena odstupanja od -5 % za masu i 3 % manje otkinutih bobica), kvalitet I-prima (grozdovi sa masom iznad proseka za sortu, 150 g za sorte sa krupnim bobicama i 100 g za sorte sa sitnijim bobicama, uz dozvoljena odstupanja od -10 % za masu i pojedinačnu masu grozda ne manju od 75 g i kvalitet II-sekunda (svi oni grozdovi koji ne odgovaraju prethodnim dvema kategorijama a da imaju zdrave, sortno obojene bobice s pepeljkom, s tim da bobice ne smeju da su mase manje od 75 g kod sorti krupnih bobica, odnosno 50 g kod sorti sa sitnijim bobicama.  Dozvoljeni nedostatak mase je do 10 %).

Ads code goes here

Sređeno grožđe se slaže u letvarice obložene masnim papirom žuto-limun boje (kod sorti sa žutom bojom pokožice) tj. bele boje (kod sorti crvenog i crnog grožđa) ili plastične kese (perfofirane i nepreforirane) tj. sunđeraste omote za pojedinačne grozdove.