29 марта, 2019

Ilustracija: organska hrana, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Menja se IPARD program

Vlada Srbije donela je zaključak kojim se usvaja Program o izmenama i dopunama IPARD programa za Republiku Srbiju za period 2014-2020. Vlada Srbije donela je

Opširnije »