Kako gajiti povrće na malom posedu

Ilustracija: paprika u plasteniku, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: paprika u plasteniku, foto: Svetlana Kovačević

Na malom posedu paradajz i paprika se gaje iz rasada proizvedenog u plastenicima.

Da bi proizvodnja bila uspešna treba rasađivanje obaviti u optimalno vreme. Rasađivanje se obavlja kada se temperatura zemljišta i vazduha ustali na 15 °C, a za papriku koja je toploljubiva biljka može sačekati i toplije zemljište .Ako se rasađivanje obavi u hladno zemljište koren se slabije razvija, a listovi žute. Kasno rasađivanje dovodi do nesazrevanja plodova koji se beru u fiološkoj zrelosti.

Ovo povrće traži kvalitetno i strukturno zemljište , koje može da se zaliva. Za paradajz treba birati osunčane delove bašte, redovi se postavljaju u pravcu strujanja vazduha. Rasad paradajza mora da ima jasno zelenu boju,temeljno stablo s mnogo listova. Kržljav se nikada neće razviti u kvalitetnu biljku. Najbolje je da se paradajz rasađuje u dva navrata, zbog promenljivih vremenskih uslova kako bi obezbedili sigurne prinose. Pardajz će biti otporniji na napad plamenjače , koja je njopasnija bolest , ako se čim se rasad primi, obavi prvo prskanje fungicidima na bazi bakra.

Ilustracija: Paradajz u plasteniku, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: Paradajz u plasteniku, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Kada porastu temperature, treba dva puta nedeljno zalivati, u početku sa manjom količinom vode, a kako biljke rastu zalivanja treba povećati. Zalivanje treba obaviti u večernjim satima.Redovna mera je i prihranjivanje vodotopivim đubrivima, kao i uklanjanje zaperaka. Ukoliko se ne uklone zaperci , na biljci će se formirati manje plodova koji će ostati sitni i neukusni jer će zaperci uzeti hranu.

Papriku na okućnici ne treba rasađivati blizu paradajza zbog zajedničkih bolesti i štetočina.Paprika traži plodna zemljišta , bogata organskom materijom i prihranjivanje u toku vegetacionog perioda.Paprika podnosi gušći sklop od paradajza, ali zbog plitkog korena, leti zemljište treba prekriti malčom koji će sprečiti pregrevanje zemljišta i sušenje korena.

Paprika traži dosta vode i vazduha u zemljištu.U toku vegetacije treba redovno vršiti okopavanje i zalivanje češće nego paradajz, posebno kada plodovi počnu da rastu.

Najbolje je ukoliko je moguće navodnjavati sistemom kap po kap.