Za poljoprivredu izdvojeno 14,5 miliona

Ilustracija: Sa Poljoprivrednog sajma, foto: Svetlana Kovačević

Budžetom za 2019. godinu, grada Kragujevca na ime ulaganja u poljoprivredu izdvojeno je 21,5 miliona dinara. Samo za podsticajne mere u poljoprivredi opredeljeno je 14,5 miliona.

Grad će finansirati kupovinu priključnih mašina, ratarsku i plasteničku proizvodnju, nabavku sadnica, sisteme za navodnjavanje i opreme za pčelarstvo i stočarstvo.

Za programe u oblasti poljoprivrede iz gradske kase izdvojeno je 21,5 miliona dinara.

Od te sume, za podsticajne mere u poljoprivredi predviđeno je 14 miliona 500 hiljada dinara, 5 miliona za kreditnu podršku, a dva miliona su namenjena za direktna plaćanja za veštačko osemenjavanje.

Grad će, ove godine, finansirati kupovinu priključnih mašina, plasteničku i ratarsku proizvodnju, nabavku sadnica i sistema za navodnjavanje, kao i opreme za pčelarstvo i stočarstvo.

Kada je reč o podsticajnim merama za poljoprivrednike, od ukupno osam programa sprovodi se šest, a ovih dana očekuje se i početak realizacije i druga dva programa.

Zainteresovani građani za sve informacije u vezi aktuelnih programa mogu da se obrate Odeljenju za poljoprivredu.