Nedimović otvorio pogon za toplu preradu voća

Ilustracija: Vlasnik fabrike, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: Vlasnik fabrike, foto: Svetlana Kovačević

Branislav Nedimović, ministar poljoprivrede, šumarstva i vodoprivrede otvorio je u nedelju u okviru Kompaninje Midi organik u blačkom selu Donje Grgure pogon za toplu preradu voća. Ova kompanija koja je još 2000 godine počela sa organskom proizvodnjom voća, a sa radom započela 2006. godine, pored 83 stalno zaposlenih u novom pogonu uposliće novih tridesetak radnika.

Danas je otvoren pogon za topu preradu maline šljive, kupine , jabuke, reč je o više stepenu prerade za dobijanje gotovih proizvoda kao što su voćni pire i u drugoj fazi proizvodnja džemova i marmelada. Reč je o organskim proizvodima koji se izvoze na zapadno tržište koje je veoma zahtevno – istakao je ministar Nedomović dodajući da su ovakvi pogoni recept kako treba da bude zasnovana proizvodnja u Srbiji.

Ads code goes here
Ilustracija: Šljive, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: Šljive, foto: Domaćinska kuća

Naime, pored toga što poseduju se bavi organskom proizvodnjom voća odnosno poseduje pogone za zamrzavanje i rashlađivanje voća a sada i pogon za toplu preradu, kompanija Midi organik po rečima ministra Nedimovića sarađuje sa oko 500 kooperanata odnosno oko 500 porodica privređuje od ove kompanije.

Upravo ovakvi pogoni, po rečima ministra poljoprivrede su šansa da proizvođači voća postignu odgovarajuće cene budući da se radi o sitnim poljoprivrednim posedima na ovom području.

I dok ističe da se proizvodi Midi organika plasiraju u sve zemlje Evrope i Ameriku, ministar poljorivrede Branisla Nedimović podsetio je da Vlada Srbije daje 50% podsticaja za prerađivačku industriju naročito u ovim opštinama koja su nerazvijena, poput Blaca.