Kako prepoznati nedostatak natrijuma kod goveda

Ilustracija: farma u Švajcarskoj, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: farma u Švajcarskoj, foto: Domaćinska kuća

Nedostatak natrijuma dovodi kod goveda do izvesnih poremećaja zdravlja pri čemu visoka laktacija i gubitak preko mleka potencira
ispoljavanje tih poremećaja. U vreme paše na terenima sa niskim sadržajem biljaka u natrijumu uz nedodavnje obroku, dovodi do ekonomskih gubitaka u govedarstvu. Ovakve pojave se mogu javiti i u štalskom načinu držanja krava.
Nedostatak natrijuma može biti apsolutan i relativan. Potrebe goveda u natrijumu za održavanje života iznose 1,6gr na 100kg TM,a za
proizvodnju mleka 0,7-0,75 gr/litru.

Mlekom se izlučuje , zavisno od faze laktacije 0,3-0,6 gr/litru. Resorpcija natrijuma iz hrane je skoro 100%.

Relativan nedostatak nastaje kod dužeg gubitka preko pljuvačke (poremećeno gutanje) ili gubitka i poremećene resorpcije u crevima (jaki prolivi). Pri nedostatku natrijuma kompenzatorno se smanjuje izlučivanje preko mokraće, a delom i zamenom natrijuma sa kalijumom u pljuvački i smanjivanjem laktacije.

Prvi znaci nedostatka natrijuma ispolajvaju se smanjivanjem laktacije, glad za so, lizavost, smanjivanjemapetita, loše iskorišćavanje hrane. U težim slučajevima otkriva se nepravilan rad srca,a posle telenja češće je zaostajanje posteljice.

Dijagnoza se postavlja na osnovu anmneze i kliničke slike i prilikom terapije i nadoknađivanja natrijuma, dodavati kuhinjsku so postepeno, jer naglo dodavanje može dovesti do neželjenih posledica. Putem hrane obezbediti potrebe u svakodnevnom obroku ili koristiti slane brikete za lizanje. Uz dodavanje i potrebnih mikroelemenata.