Koja je najbolja ambalaža za voće

Ilustracija: jabuke u ambalaži, foto: Svetlana Kovačević

Glavna i osnovna uloga ambalaže je pakovanje i transport voća do skladišta ili tržišta i da se u njoj po potrebi čuva ili prodaje u maloprodaji. Ambalaža omogućava da se sačuva kvalitet voća i istakne njegova prirodna lepota kako bi se na tržištu ostvarila što bolja cena.
Ambalaža se deli na ambalažu za berbu i ambalažu za pakovanje voća za maloprodaju. Kvalitet i atraktivnost ambalaže su od izuzetnog značaja za očuvanje i realizaciju plodova. Kod nas se ne poklanja dovoljno pažnje ambalaži , dok su u zemljama sa razvijenim voćarstvom kriterijumi u pogledu standarda ambalaže visoki.

Ilustracija: ambalaža za voće, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: ambalaža za voće, foto: Svetlana Kovačević

Ambalaža kod voća treba da je od lakog materijala i da je dovoljno čvrsta. Iznutra treba da je glatka da ne bi oštećivala plodove, da nema neki miris, da je čista i dovoljno prozračna. Savremena ambalaža treba da bude rasklopiva kako bi što manje zauzimala skladišnog i transportnog prostora. U poslednje vreme prednost imaju proizvodi od celuloze. Za izradu ambalaže koriste se različiti materijali: drvo, karton, plastične mase, tekstil. Pored toga , koriste se i pomoćni materijali koji treba da doprinose boljem izgledu plodova. Za pravljenje ambalaže još uvek se najviše koristi drvo, ali u svetu se sve više koristi kartonska ambalaža. Od drveta se pravi najrazličitija ambalaža: boks- palete, letvarice- jabučari, razne plitke letvarice. Ambalaža treba da je od lakog drveta kako bi se smanjili troškovi transporta i olakšalo manipulisanje.

Ambalaža od kartona se u poslednje vreme sve više upotrebljava u medjunarodnom prometu voća. Prednost se daje ovoj ambalaži zato što je atraktivna, laka, pogodna za transport u rasklopljenom stanju i što se na njoj mogu štampati atraktivni znaci.

Od plastičnih masa se prave najrazličitije vrste ambalaže: boks- palete, plastični jabučari,gajbe za grožđe. Za sitno voće ili sitne plodove koriste se lake posude. Pored toga koriste se i mrežaste vreće.
Od tekstilne ambalaže se koriste vreće( za jezgrasto voće u ljusci) , vrećice ( za jabuke druge klase). U ovoj ambalaži je dobra i prozračnost, što je posebno dobro za jezgraste voćne vrste. Ne preporučuju se veća pakovanja od 20 – 25 kg i sa ovom ambalažom, pogotovo ako se koristi za jabuku, treba pažljivo rukovati jer su u njoj plodovi nedovoljno zaštićeni.