Kaka je vreme za vađenje krompira

Ilustracija: krompir, foto: pixabay, autor: iilona
Ilustracija: krompir, foto: pixabay, autor: iilona

Vađenje krompira u našim agro-ekološkim uslovima najčešće se obavlja kraj avgusta – početak septembra. Na cimi se ispoljava gubljenje intezivne zelene boje, listovi dobijaju svetlo žutu boju koja zatim potamni i listovi i delovi stabla se osuše, tada krtole završavaju svoj razvoj i dostižu punu zrelost a pokožica postane dovoljno čvrsta i neljušti se. Prilikom vađenja jako je bitno sačuvati pokožicu tj. neoštetiti je. Uspešnost prilikom vađenja krompira postiže se, prethodno uništavanjem nadzemnih delova biljke: čupanjem, košenjem i hemijski (desikacijom). Kada uništimo cimu na bilo koji od ovih načina treba proći period od 14 -20 dana u tom periodu pokožica dovoljno
očvrsne i ne ljušti se. Praktičan način na koji proveravamo čvrstinu pokožice – uzmemo krtolu u ruci i pritiskom palca napred ako neuspemo da ogulimo pokožicu krompir je spreman je za vađenje. Nedozreo krompir se teže čuva u skladište.

Ilustracija: krompir na njivi, foto: S.K.
Ilustracija: krompir na njivi, foto: S.K.

Pravovremeno i pravilno vađenje krompira imaće za cilj uspešno čuvanje krtola u toku zime. Birati suvo i lepo vreme prilikom vađenja, jer se tako izvađen krompir najbolje čuva. Kod nas na manjim površinama poljoprivredni proizvođači krompir vade ručno ili plugom a na većim površinama vadilicama i ređe kombajnima za krompir. Najviše mehaničkih povreda nasataje prilikom mehanizovanog vađenja, transporta i sortiranjem. Izvađeni krompir treba da je bez mehaničkih oštećenja, zdrav, suv i bez zemlje.

Pre skladištelja ostavljamo ga nekoliko dana na senovitom promajnom mestu, nikako ga ne izlagati direktnoj sunčevoj svetlosti jer u tom slučaju pozeleni. Zatim period prilagođavanja i adaptacije traje 2-3 nedelje, tada temperatura u skladištu treba biti 10-14 °stepeni,  u tom periodu oštećenja zaceljuju. Prilikom transporta, utovara, istovara ne bacati vreće sa većih visina takođe i krompir u rifuzu. Grubim rukovanjem krtole se oštećuju dobijaju fleke, modrice i pukotine. Krompir koji može dugo da se čuva 6-8 meseci u ventilacionim skladištima, mora biti: prosušen, bez primesa vlažne zemlje sa čvrstom pokožicom i visokim sadržajem suve materije (23-25%). Lošiji načini čuvanja i skladištenja je u podrumima i trapovima.

Optimalna temperatura za čuvanje merkantilnog krompira je 4-8 °C ,  a semenskog 3-4 °C optimalna vlažnost vazduha u skladištu je 92-95%. Ukoliko je temperatura u skladištu niža od 3  °C,  krompir dobija sladak ukus zbog povećanog sadržaja šećera.