Više para za povratak mladih na selo

Ilustracija: Sela Srbije. foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: Sela Srbije. foto: Domaćinska kuća

Predlogom rebalansa budžeta AP Vojvodine za 2019. godinu, koji je na sednici utvrdila Pokrajinska vlada, ukupan obim pokrajinskog budzeta utvrđen je u iznosu od 74,9 milijardi dinara.

Osim toga što je predloženi budzet za 467,8 miliona dinara veći u odnosu na početni budzet AP Vojvodine za ovu godinu, značajnija je promena u strukturi budzeta, kojom je obezbeđen finansijski potencijal veći od 900 miliona dinara za kreiranje novih javnih politika.

Predloženim rebalansom, oko 500 miliona dinara usmereno je u oblast socijalne zaštite, pre svega za ulaganja u ustanove socijalne zaštite i finansijsku pomoć mladim bračnim parovima za kupovinu seoskih kuća, zatim u kulturu, obrazovanje i politiku za mlade.

Kapitalni rashodi iznose 19,7 milijardi dinara, što je za 402,4 miliona više u odnosu na početni budzet za ovu godinu.

U predlog rebalansa uključene su i dve nove odredbe koje se odnose na sprovođenje obaveza predviđenih Pokrajinskim antikorupcijskim planom.

Prema predloženom rebalansu, deficit iznosi 5,04 milijarde dinara, što je 7,35 odsto od ukupno projektovanih prihoda i u granicama zakonom dozvoljenog nivoa od 10 procenata.