septembar 2019

Ilustracija: ovce, foto: Svetlana Kovačevič, Domačinska kuća

Potreba ovaca za vodom

To se posebno odnosi na grla u laktaciji, ali i na ostale kategorije ovaca. Žedne ovce slabije konzumiraju hranu, a to nepovoljno utiče na proizvodnju.

Opširnije »
Ilustracija: zasad jabuke, foto: https://www.pinterest.com

Prihrana u organskoj poljoprivredi

Prilikom zasnivanja zasada jabuke neophodno je birati terene sa što kvalitetnijim zemljištem, naročito kad je u pitanju organska proizvodnja. Đubrenje na zalihu (meliorativno đubrenje) obavlja

Opširnije »
Ilustracija: Tasovič, foto: Goran Đakovič

Ljuti i srećni

Sa rastom standarda stanovništva i otvaranjem izvoznih šansi za naše proizvode nije retko da se neki mlad čovek odluči da život u gradu zameni onim

Opširnije »