Seminar o deklarisanju prehrambenih proizvoda

Ilustracija: proizvodi, foto: Jovana Jokanović, Domaćinska kuća
Ilustracija: proizvodi, foto: Jovana Jokanović, Domaćinska kuća

Prehrambeni proizvodi moraju biti označeni, deklarisani, oglašeni i izloženi u skladu sa Zakonu o bezbednosti hrane. Naše zakonodavstvo usaglašava se sa zakonodavstvom Evropske unije u sklopu čega su usklađeni i pravilnici koji se odnose na deklarisanje proizvoda.

Obuka je razvijena za potrebe firmi prehrambene industrije. Namenjena je rukovodiocima kvaliteta i osoblju koje je uključeno u proces deklarisanja proizvoda.

Ads code goes here

Obuka je koncipirana tako da se od kandidata ne zahteva da imaju prethodno znanje o zahtevima deklarisanja proizvoda. Ovakav koncept omogućava da obuku prate i kandidati koji nemaju prethodno znanje i iskustvo u deklarisanju proizvoda.

Obuka obuhvata objašnjenje svih zahteva pravilnika i način njihove primene tako da može poslužiti i konsultantima za proširenje obima svoje ponude.

 

Mesto održavanja seminara: Novi Sad.

Vreme održavanja seminara: 06. (petak) septembar 2019. od 10-15h.

Možete se prijaviti na telefon +381 63 839 8439 ili slanjem potrebnih podataka na e-mail: predragdupalo@gmail.com

Potrebni podaci za prijavu su: ime i prezime, adresa, e-mail, mobilni telefon. Ukoliko želite platiti preko firme potrebno je poslati i podatke o firmi: naziv, PIB, adresa.