Koje su najbolje podloge za jabuku

Ilustracija: voćarak, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: voćarak u Českoj, foto: Svetlana Kovačević

Jabuci stoji na raspolaganju veći broj podloga kojima se bujnost stabla uspešno kontroliše. U intenzivnoj proizvodnji jabuke za dobijanje sadnica koriste se isključivo vegetativne podloge male bujnosti, a u pojedinim slučajevima i podloge srednje bujnosti. U praksi najčešće se koriste:

M 9 i njene klonske selekcije (Pajam 1, Pajam 2, M9 Emla, M9- T 337 i dr)

Ads code goes here

M 26

MM 106

M9 je slabo bujna podloga. Stara dobro poznata i privredno najznačajnija podloga za jabuku. Sorte jabuke okalemljene na podlozi M9 su slabije bujnosti nego na podlozi M26.Na njoj okalemljene sorte vrlo rano prorode, obilno rađaju i daju kvalitetne i veoma krupne plodove. Otporna je na sušu i prilagodljiva je različitim tipovima zemljišta. Ima vrlo krt korenov sistem zbog čega se vrlo lako izvaljuje pod teretom roda pa je naslon za njeno gajenje neophodan. Podložna je napadu glodara, zbog čega su otrovni mamci u zasadima jabuke sa ovom podlogom obavezni. Činjenica je da se visokointenzivni zasadi jabuke ne mogu podići na podlozi veće bujnosti od podloge M9 ili njenih klonova i selekcija slične bujnosti. Na ovoj podlozi kalemiti srednje bujne i bujne sorte jabuke.

M9 EMLA je klon oslobođen ekonomski štetnih virusa. Teže se ožiljava od standardne M9, a stabla su bujnija za 20% i sklona su pojavi raka korena.

PAŽAM 1 je takođe bezvirusni klon.Manje je bujnosti u odnosu na ostale bezvirusne klonove. Veoma brzo se širi u zemljama EU.

PAŽAM 2 bujniji je od ostalih klonova M9. Dosadašnji rezultati pokazuju da su sorte okalemljene na ovoj podlozi rodnije i sa boljim kvalitetom ploda u odnosu na standardni M 9.

M26 je najotpornija podloga M serije na mraz. Bujnija nego podloga M9 Lako se razmnožava nagrtanjem. Bolje se na stalnom mestu ukorenjuje od M9 podloge pa se na položajima zaklonjenim od vetra može gajiti bez naslona. Ne podnosi teška i vlažna zemljišta. Na njoj okalemljene sorte jabuke rano prorode i kasnije dobro rađaju, mada postoje podaci da utiče na alternativno rađanje. Veoma je osetljiva na plamenjaču jabuke. Razmnožava se nagrtanjem i reznicama. Bolje se ukorenjava nego podloga M9. Retko stvara izdanke u zasadu.

MM 106 je podloga veće bujnosti i u intenzivnim zasadima na njoj se mogu gajiti sorte veoma male bujnosti (posebno sper tipovi). Na njoj okalemljene sorte rano prorode i odlično rađaju. Otporna je na krvavu vaš. Bujnija je od podloge M26 a manje bujna nego sejanac jabuke. Razmnožava se reznicama i nagrtanjem. Na ovoj podlozi se kaleme sorte jabuke male bujnosti.