Ovako kalemite breskvu i nema greške

Ilustracija: breske u hladnjači, foto: Domaćinska kuća
Ilustracija: breske u hladnjači, foto: Domaćinska kuća

Kod breskve su najzastupljeniji načini kalemljenja :

 • Kalemljenje na zrelo
 • Kalemljenje na zeleno

Kalemljenje na zrelo:

 • Okuliranje na spavajući pupoljak (koristimo pupoljak iz tekuće vegetacije)
 • Okuliranje na budni pupoljak(koristimo pupoljak iz prethodne I tekuće vegetacije)

Kalemljenje okuliranjem je najviše primenjivan način kalemljenja kod breskve.

Prednosti ovog načina kalemljenja su višestruke:

 • moguća masovna proizvodnja sadnica
 • racionalnije se koriste kalem grančice
 • procenat prijema preko 95%
 • ne prave se velike rane na podlozi
 • dobijaju se pravilne sadnice ujednačenog kvaliteta
 • ako se kalem ne primi pri prvom kalemljenju,imamo vremena da kalemljenje ponovimo u istoj sezoni
 • ne upotrebljava se kalem vosak

Okuliranje se vrši u rastilu radi proizvodnje sadnica ili u voćnjaku kod već posađenih podloga na stalnom mestu.

Pre početka kalemljenja potrebno je proveriti da li se kora podloge odvaja. Pri samo kalemljenju biraju se zreli,zdravi i ne oštećeni pupoljci.

Okuliranje na spavajući pupoljak vrši se u drugoj polovini leta. tj. kada je podloga fiziološki aktivna i kada je pupoljak relativno u mirovanju,zreo, sposoban da u povoljnim uslovima krene. Nakalemljen pupoljak ostaje u stanju mirovanja.

Okuliranje na budni pupoljak vrši se rano u proleće pupoljkom iz prethodne vegetacije kada počnu da kreću sokovi u podlozi ili kasno s proleća,obično juna meseca,pupoljkom iz tekuće vegetacije. Nakon prijema pupoljak kreće sa rastom i do jeseni dobijamo sadnicu.

Ilustracija:zasad breskve
Ilustracija:zasad breskve, foto: Domaćinska kuća

Okuliranje na budni pupoljak nema većeg značaja za masovnu proizvodnju voćnih sadnica već kao dopuna okuliranja na spavajući pupoljak.

Okuliranje pupoljkom iz tekuće vegetacije u našim uslovima daje najbolje rezultate kada se vrši od kraja maja do kraja juna.

Okuliranje na budni pupoljak trebalo bi da bude što ranije,ako dozvoljavaju vremenski uslovi da bi se do jeseni letorast dovoljno izrastao i sazreo.

Pre kalemljenja na donjem delu podloge, do 20 cm iznad zemlje, treba ukloniti lišće i grančice, pa onda koru krpom očistiti od zemlje i prašine, da se pri kalemljenju nebi prljalo spoljno mesto i tupio nož. Tek posle ovoga pristupa se kalemljenju.

Tehnika kalemljenja okuliranjem obuhvata nekoliko tehnika:

 • pravljenje ureza na podlozi u obliku slova T
 • skidanje pupoljka
 • umetanje pupoljka u podlogu
 • vezivanje kalema

Na podlozi koja je očišćena sa glatke strane do 20 cm. iznad zemlje zaseče se poprečan rez na dužini stabla (od 1 cm). Od centra poprečnog reza pravi se rez prema korenu podloge, u dužini od 3 cm. Oba preseka kore čine izgled slova T. Nakon napravljenih rezova skidaju se pupoljci sa kalem – grančice u vidu dubokog slova V, uklopi se ispod razdvojene kore na podlozi. Kalemarskom gumicom koja se kod nas najviše koristi vrši pričvršćivanje pupoljka za podlogu. Nakon 15 – ak dana kontrolise se uspjeh kalemljenja. Ukoliko je pupoljak živ kalemljenje je uspelo a ukoliko ne ponavlja se postupak kalemljenja ukoliko vremenski uslovi dozvoljavaju.