Kada je vreme za setvu pšenice

Ilustracija: setva, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: setva, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Optimalan rok setve ozime pšenice je od 10. do 25. oktobra.

Setva pšenice izvan optimalnog roka je jedan od najznačajnih uzroka koji dovodi do niskih prinosa. Naime, kašnjenje sa setvom direktno smanjuje potencijal za prinos i posledice kašnjenja setve ne mogu se umanjiti nijednom drugom agrotehničkom merom.

Kasna setva može dovesti do negativnog delovanja vremenskih prilika na usev, pre svega niskih temperatura, kada nedovoljno razvijene biljke mogu propasti u uslovima oštre zime, kao i visokih temperatura tokom oplodnje i nalivanja zrna, što direktno utiče na smanjenje broja zrna po klasu i mase zrna.Takođe, i ranija setva u odnosu na optimalan rok može imati negativne posledice na visinu i kvalitet prinosa.

Ilustracija: setva, foto: Domaćinska kuća

Prilikom rane setve biljka je duže izložena spoljašnim činiocima, što može uticati na pojavu većeg napada bolesti i insekata. Prilikom rane setve ( početak oktobra meseca), tempereature mogu biti više od optimalnih za početak razvoja mladih biljaka, tada se često javlja i nedostatak vlage, pa se pšenica često seje u polusuvo ili suvo zemljište te u takvim uslovima ne dolazi do dobrog ukorenjavanja mladih biljaka i često dolazi do uginjavanja biljaka tokom jeseni. Ovo za posledicu ima proređen sklop, a preostale biljke su slabe i sa slabo razvijenim korenovim sistemom.

Prilikom setve u suvo zemljište, zbog dugog stajanja, dolazi do razgradnje endosperma usled dejstva zemljišnih bakterija i gljiva, velika količina semena propada i usev postaje proređen a prinos mali.