Kutak za napuštene životinje

Ilustacija: Prihvatni centar u Kamenici, foto: Svetlana Kovačević
Ilustacija: Prihvatni centar u Kamenici, foto: Svetlana Kovačević

Prilikom posete Nišu, društo agrarnih novinara ,, DAN“, imalo je prilikeu da poseti i ZOO park ,, PLANET“, i njihov ZOO kutak, prostor za edukaciju i druženje sa životinjama.

Tom prilikom Marko Bošković, je istakao da se trenutno u prihvatnom centru nalazi oko 80 životinja, srndac Radovan, magarac Marko, i ostale životinje koje su spasili i koje se oporavljaju kod njih. U centru ima 16 volontera, svi su mladi i uglavnom su učenici ili studenti,  koji rade zato što to vole. Posle oporavka životinje vraćaju u prirodu, a ima i životinja, koje ostaju kod njih zauvek.  Ovo je jedino Udruženje u Srbiji  koje se bavi zaštitom divljih životinja.

Ilustracija: Marko Bošković, foto: Svetlana Kovačević
Ilustracija: Marko Bošković, foto: Svetlana Kovačević

“ZOO PLANET” se zalaže za rešavanje problema životinja u lokalnoj zajednici, za zbrinjavanje povređenih divljih životinja i siročadi, njihovo lečenje i vraćanje u prirodu.

Ilustacija: ZOO Kutak, foto: Svetlana Kovačević
Ilustacija: ZOO Kutak, foto: Svetlana Kovačević

Kroz aktivnosti i radionice u ZOO Kutkak  pomože  građanima da prebrode strah od životinja i kroz praksu i druženje nauče  ih kako se treba odnositi prema životinjama, ističe  Marko, i dodaje:  Kao posebnu aktivnost izdvajamo druženje sa konjima i rekreativnu školicu jahanja poni konja i konja u cilju podsticaja dece i mladih na zdrave stilove života. Imaju u vidu da rade terapijsko jahanje, ali licence su skupe tako da to za sada ne mogu da rade.

U saradnji sa drugim udruženjima, organizuju  stručne seminare u parkovima prirode i prihvatilištima kao i na drugim mestima radi edukacije članova kako bi se prema prirodi i životinjama ophodili na pravilan način i kako bi pomogli svakoj životinji u nevolji.