Prinosi kukuruza u Moravičkom okrugu

Ilustracija: Skladište kukuruza, foto: Marko Miladinović
Ilustracija: Skladište kukuruza, foto: Marko Miladinović

Na teritoriji Moravičkog okruga ove godine je posejano manje kukuruza nego obično, odnosno 10 hiljade hektara za branje i oko 3000 za silažu međutim, vremenske prilike nisu bile naklonjene ovoj kulturi,  ali su na kraju prinosi ipak bili dobri.U toku leta kiše su padale baš u trenucima za formiranje i nalivanje zrna pa se ostvario prosečan prinos 7,5 tona po hektaru. To je, u odnosu na statističke podatke u našoj zemlji, dosta dobar prinos. Karakteristično za ovu godinu je i to štoje visina prinosa u brdsko planinskom predelu tako reći jednaka kao i u ravničarskom jer ove godine visina podzemnih voda nije imala uticaja,  a zalivanje nije bilo ni potrebno. Kvalitet zrna je takođe odličan u odnosu na prethodne godine, A zahvaljujući toplom avgustu i septembru početak berbe je čak za 10 do 15 dana raniji,i uglavnom neće morati da ide u sušare na dosušivanje.

Poljoprivredni proizvođači su obično nezadovoljni cenom ove žitarice koja je na novosadskoj berzi ovih dana negde oko 15,30 dinara.Kod nas u prodaji se cena kreće oko 20 dinara ali se u suštini može očekivati pad cena jer se procenjuje da će ukupni rod u Srbiji biti oko 8.000.000 tona a domaće potrebe su oko 5.000.000 tona što znači da će viškova biti u značajnoj količini.

 

Što se tiče setve pšenice i ostalih strnina, ona je završena. Na području Moravičkog okruga pšenica se uglavnom ne seje iz ekonomskih razloga, odnosno zbog zarade, već zbog plodoreda, tj. stalnog obrta kultura, higijene zemljišta i slično i uglavnom na površini oko 6 hiljada hektara ove godine. U toku ranog proleća na teritoriji Moravičkog okruga seju se jari ječmovi na površini od oko 1000 hektara i oko 1000 ha ovsova. Kada je u pitanju raž – samo u tragovima može da se nađe na ovom terenu, ali je jako tražen tritikale.