24 децембра, 2019

Ilustracija: vinova loza, foto: Domaćinska kuća

Evo pretnje vinovoj lozi

Štetočina Lycorma delicatula je nova pretnja za vinovu lozu, kao i za jabuku, šljivu, krušku, ali i ukrasno i šumsko drveće. Ovaj insekt je poreklom

Opširnije »
Ilustracija: zasad leske, foto: Svetlana Kovačević

Kako kalemiti lesku

Kod leske najčešće se primenjuju dva načina kalemljenja, kalemljenje na spavajući pupoljak i kalemljenje engleskim spajanjem. Najviše se koristi  kalemljenje na spavajući pupoljak. Treba nastojati

Opširnije »