Koje su bolesti kože ovaca i kao ih lečiti

Ilustracija: ovce, foto: Svetlana Kovačevič, Domačinska kuća
Ilustracija: ovce, foto: Svetlana Kovačevič, Domačinska kuća

Maksimum i uspešnost u ovčarskoj proizvodnji je moguće postići uz potpunu primenu tehnoloških postupaka, koji podrazumevaju pravilan smeštaj, ishranu i negu. Posebnu pažnju treba posvetiti stanju i higijeni kože kod ovaca i koza koje mogu pored ugrožavanja zdravlja životinja prouzrokovati i velike ekonomske gubitke u proizvodnji mleka i mesa. Veliki problem u zdravstvenom stanju kože stvaraju razni ektoparaziti ili paraziti koji žive spolja na telu životinje, pre svih tu spada šuga, koju izaziva šugarac koji se brzo razmnožava i prenosi sa jedne na drugu životinju.

Vidljivi znaci bolesti su svrab i češanje grla, što može izazvati opadanje vune i pojavu sitnih čvorića. Životinje gube na težini i kondiciji, slabije jedu i ako se ne leče mogu uginuti. Preventiva daje najbolje rezultate ali ako se pojavi adekvatno lečenje daje pozitivne rezultate.

Krpelji i vaši spadaju u grupu parazita koji napadaju kožu ovaca i sišu krv. Mogu biti veoma opasni jer prenose razne bolesti a najčešća je piroplazmoza. Bolest karakteriše visoka temperatura, gubitak apetita, mršavljenje i na kraju uginuće. Radi sprečavanja pojave ovih parazita, preventiva se sastoji u izbegavanju šipražja i žbunja na pašnjacima.