2019

Ilustracija: bosiljak, foto: G.Đ.

Ova biljka ima božansku moć

U našim krajevima bosiljak opravdano važi za lekovitu i „svetu“ biljku. Bosiljku se zbog lekovitosti u mnogim krajevima i religijama pridaje izuzetan načaj. Smatra se

Opširnije »
Ilustracija: jabuke, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Sve mora da ima certifikat

Stupila je na snagu Uredba Evropske unije o zaštiti od biljnih štetočina kojom je propisano da je za unos živih biljaka na teritoriju EU neophodan

Opširnije »