Kritične tačke u proizvodnji mleka

Ilustracija; mleko, foto: pixabay
Ilustracija; mleko, foto: pixabay

Nivo higijene krava, objekata i ležišta direktno utiču na kontaminaciju mlečne žlezde fekalijama i mikroorganizmima iz okoline, dok higijena muže, muzača i muznih aparata utiču na širenje uzročnika mastitisa i dobijanje higijenski ispravnog mleka.

Higijenski postupci, vezani za higijenu muže su predmuzna proba, pranje,posušivanje i dezinfekcija vimena. Izvođenje ovih postupaka mora biti pod redovnom kontrolom, čime se mogu na vreme uočiti eventualni propusti i izvršiti njihova korekcija. U praksi su zapaženi brojni propusti u sprovođenju higijene vimena .

Međutim, propusti u higijeni vimena najčešće nastaju kao posledica nedovoljno stečenih znanja muzača (nedovoljna obučenost, loše navike i ređe nesavesno ponašanje muzača). Pri adekvatno planiranim preventivnim postupcima smanjujemo mogućnost povećanja broja somatski ćelija -pojave mastitisa,ovakva krava kasnije proizvodi dosta manje mleka.Mastitične krave imaju problema sa steonošću.