Do kada treba orezati lozu

Ilustracija: vinova loza, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća
Ilustracija: vinova loza, foto: Svetlana Kovačević, Domaćinska kuća

Znanje rezača vinove loze je od presudnog značaja prilikom rezidbe,  jer ako rezidbu rade neiskusni rezači imaćemo brojne probleme koji će se odraziti duži niz godina prilikom plodonošenja. Iz predhodno navedenog razloga zasade mogu rezati samo profesionalci u ovom poslu sem za okućnice gde i sam domaćin može sebi priuštiti to zadovoljstvo. Iskusni rezači moraju uvek prilikom rezidbe imati i znati sledeće navedene stvari a to su:

 • Alat i pribor su: vinogradarske makaze, brus, preklopna testera, futrola za alat, rukavice, malo vate i oko 1 dcl 70 % alkohola i premaz za rane
 • Rezati pod pravim uglom, pazeći da je sečivo makaza uvek položeno bliže deblu, čuvajući svoje tetive i mišiće – režući polukružno, bez „klimanja“ makaza cik-cak
 • Nikad ne ostavljati „čepove“
 • Najpre izbaciti stari (prošlogodišnji) luk
 • Na prošlogodišnjem kondiru, od jednogodišnjeg izdanka, niže po položaju, ostaviti kondir sa 2 pupoljka
 • Na prošlogodišnjem kondiru, od jednogodišnjeg izdanka, više po položaju, ostaviti luk s 6-8 pupoljaka (nikako preko 10 pupoljaka)

 U slučaju da je jednogodišnji izdanak na prošlogodišnjem kondiru neprikladna za luk, (ako je taj kondir: prekratak, bolestan, nedozreo, pretanak, predebeo ili oštećen gradom),  luk možemo ostaviti i sa prošlogodišnjeg luka (od jednogodišnjeg zdravog i dozrelog luka, po položaju najbliže centralnoj simetrali čokota i ukoliko je povoljne debljine i dovoljne dužine). 

 • Debljina kondira  idealna je 8-9,5 mm (može od najmanje 7, do najviše 11 – sve ispod i iznad nije dobro)
 • Lukovi u nuždi mogu biti i malo tanji (nije bolje, ali ako nema drugih tada mogu i tanji)
 • Debeli kondiri (u preseku veći od 12 mm je pun vode – pa lako smrzne)
 • Izbegavati vidljivo bolesne kondire
 • Čokote sa prenosivim bolestima rezati kada je rezidba zdravih čokota već gotova
 • Izbegavati jalove lastare nerodno jednogodišnje drvo koje raste sa starog drveta. (Rodni su pupoljci koji su na jednogodišnjem drvetu, koje je na dvogodišnjem, a koje je na starom drvetu)
 • Ne preterivati sa opterećenjem pupoljaka po čokotu
 • Paziti da čokot ima dobro provetravanje
 • Rane veće od 2,5 cm premazati najkasnije u roku 72 sata nakon rezidbe
 • Dvogodišnje drvo rezati pod uglom od 100-110 stepeni

 Rezidbu završiti najkasnije do 1. aprila

Povezano

Iz ove kategorije