Ovo su leguminoze bez kojih nema uspešnog govedarstva

Ilustracija: polje lucerke, foto: S.K.
Ilustracija: polje lucerke, foto: S.K.

Lucerka kao i  crvena detelina su dve najvažnije leguminoze na našim prostorima. Bez njih nema uspešne govedarske proizvodnje. To mesto su zauzele svojim visokim prinosima kvalitetnog sena. Ukupna produkcija suve materije, sena zavisi od godine do godine. Dobijeno seno može imati od 18-20% sirovih proteina. Uz pomoć bakterija iz roda Rhisobium imaju sposobnost fiksacije azota iz vazduha čime ne samo da zadovoljavaju svoje potrebe za azotom već isti posle razoravanja ostaje u zemljištu za naredne useve.

Genetički potencijal domaćih sorti lucerke i crvene deteline sa 4-5 otkosa  je do 18 t/ha sena, ali prosečan prinos sena je između 5 – 6 t/ha, što nam govori da se ne  koristi sav potencijal.

 

Lucerka i crvena detelina traže duboka, plodna zemljišta , a jedna od najvažnijih stvari  pri izboru parcele  koju treba uraditi pre zasnivanja višegodišnjeg zasada lucerke i crvene deteline je provera kiselosti zemljišta, pošto je to može se slobodno reći  limitirajućih faktora za njihovo ekonomično gajenje i kori[’enje.Crvena detelina je nešto tolerantnija prema nižim vrednostima pH .Na pojedinim parcelama lucerka se može gajiti samo uz primenu mera kalcifikacije , prema preporuci stručnog lica, nakon izvršene agrohemijske analize zemljišta .

 Odlično reaguju na unošenje organskih đubriva u količini 30 – 40 t/ha. Kod zasnivanja koristiti mineralna kompleksna đubriva sa manjim sadžajem azota, npr. 10:20:30 ili 8:24:16 u količini 300 – 400 kg/ha, ali kako preporučenih đubriva nema često u ponudi, mogu se takođe koristiti i 15:15:15 u istoj količini. Normalno je da su rezultati hemijske analize zemljišta i postupanje po preporuci stručnog lica  najbolji način za pravilno đubrenje.

Osnovnu obradu uraditi u periodu od  jesei  do početka zime, na dubinu 30cm, a u proleće izvršiti kvalitetnu predsetvenu pripremu na dubini  6 – 8 cm. Ako se predsetvena priprema uradi kvalitetno, stvaraju se uslovi da samo nicanje i razvoj useva  budu  uspešni.

Optimalni rok setve je III dekada marta i I dekada aprila. Za setvu obavezno koristiti kvalitetno, dorađeno, deklarisano seme proverenih proizvođača. Setva nekvalitetenog semena utiče na povećanu zakorovljenost i pojavu viline kosice, a što sve vodi u brzo propadanje lucerišta. Osnovna mera borbe protiv viline kosice je kupovina dorađenog i kvalitetnog semena.

U zavisnosti od kvaliteta predsetvene pripreme zemljišta i načina setve, setvena norma za lucerku je 16 – 20 kg/ha, a za crvenu detelinu 14 – 18 kg/ha. Setvu je najbolje obaviti žitnim sejalicama na rastojanju od 12,5 cm i na dubinu od 2-3 cm.

Nakon setve potrebno je primeniti valjanje glatkim valjcima radi boljeg kontakta semena sa zemljištem.

 

 

Povezano

Iz ove kategorije

Ilustracija: ovce, foto: S.K.

Dan ovčarstva

Udruženje odgajivača ovaca Srbije 15.maja 2021.godine organizuje prvi „Dan ovčarstva 2021“. Manifestacija će se održati

Opširnije »